6 czerwca 2009

PODZIĘKOWANIE

Pragnę serdecznie podziękować lekarzom i pielęgniarkom
z Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie – a w szczególności
prof. dr. hab. med. Tadeuszowi M. ORŁOWSKIEMU
oraz dr. h. med. Dariuszowi DZIEDZICOWI
za przeprowadzone leczenie, troskliwą opiekę oraz danie nadziei na powrót do zdrowia Andrzejowi Burskiemu.

Wdzięczna córka, lek. Małgorzata Burska-Poszwińska, z rodziną

Archiwum