13 czerwca 2009

Z Mazowsza

Kolumnę
redaguje
Piotr
Kaczmarek

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

Unijne dotacje dla mazowieckich szpitali
Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał do dofinansowania 29 projektów dotyczących inwestycji w mazowieckich szpitalach. Ich łączna wartość wynosi ok. 242 mln zł, z czego dofinansowanie to 191 mln zł.

Zakończył się etap wyłaniania projektów w ramach kolejnych dwóch działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia oraz 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Ostatnia decyzja Zarządu to kolejny zastrzyk finansowy dla mazowieckiej gospodarki. – Podzieliliśmy 1,4 mld zł, a teraz kolejne 600 mln zł, z czego do placówek służby zdrowia trafi blisko 200 mln zł.
W ten sposób w mazowieckich szpitalach w najbliższym czasie zostanie przeprowadzonych szereg remontów i modernizacji. Bez tych pieniędzy byłoby to niemożliwe – powiedział marszałek Adam Struzik. Placówki ochrony zdrowia świadczące usługi w ramach NFZ mogły do
6 października ub.r. ubiegać się o unijne dofinansowanie. Projekty dotyczyły m.in. modernizacji infrastruktury oraz wyposażenia placówek w nowoczesny sprzęt. Celem konkursu było wsparcie projektów związanych z rozbudową, przebudową i modernizacją budynków oraz pomieszczeń, a także z zakupem nowego sprzętu, w tym diagnostycznego oraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do obowiązujących standardów.

Modernizacja w Płońsku
Szpital w Płońsku za 12,4 mln zł z unijnego dofinansowania wyremontuje jeden ze swoich budynków.

Inwestycja obejmuje całkowitą modernizację budynku wraz z wymianą wszelkich instalacji, dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (będzie również winda) i przebudową obiektu wewnątrz. Koszt jest szacowany na ponad 14,6 mln zł. Przetarg na inwestycję będzie ogłoszony w najbliższym czasie, ponieważ prace mają być zakończone do końca czerwca przyszłego roku. Szpital wykonał już nadbudowę budynku, potrzebną, by urządzić laboratorium.

Zdrowotny konkurs
Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK) „Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” przy Centrum Onkologii w Warszawie organizują konkurs „Zdrowie pięknem kobiety”.

Konkurs dla mieszkanek województwa mazowieckiego jest organizowany w ramach „Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”. Działania po hasłem ,,Zdrowie pięknem kobiety” mają na celu uwrażliwienie na problem profilaktyki w zakresie chorób nowotworowych poprzez poddawanie się regularnym badaniom przesiewowym. Aby wziąć udział w konkursie, panie – w wieku od 25-59 lat – muszą poddać się bezpłatnemu badaniu cytologicznemu w ramach programu profilaktycznego w wybranej przez siebie placówce medycznej, realizującej etap podstawowy Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, oraz wypełnić ankietę medyczną. WOK na podstawie numeru badania w Systemie Informacji Medycznej (SIMP) dokona losowania 60 kobiet, które poddały się bezpłatnemu badaniu cytologicznemu od 1 marca do 1 grudnia 2009 r. Wylosowane panie dostaną kosmetyki od firmy współorganizującej konkurs.

Najlepsi w Szpitalu Zachodnim
W kwietniu br. w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim wybrano Lekarza i Pielęgniarkę Roku 2008.

Do nadania tytułu Lekarza Roku 2008 zostali wskazani kandydaci: Iwona Bubisz-Dukat – Oddział Pediatryczny, Grzegorz Jurga – Oddział Chirurgii Ogólnej, Ewa Niemczyk – Stacja Dializ, Małgorzata Osiadacz i Anna Wojciechowska – Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Ala Fiłonowicz – Oddział Neurologiczny i Udarowy.

Tytuł Lekarza Roku 2008 otrzymała dr Małgorzata Osiadacz, a Pielęgniarki Roku 2008 – Ewa Kostrzewa.

Karetka wodna na Zegrzu
Na Jeziorze Zegrzyńskim będzie pracować Wodny Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego, czyli pływająca karetka.

Uruchomienie Wodnego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego odbyło się w bazie legionowskiego WOPR w Zegrzu Południowym. Zegrzyńska karetka wodna (z ratownikami medycznymi oraz sternikiem z uprawnieniami ster-motorzysty i ratownika WOPR) jest m.in. wyposażona w zestaw do intubacji, defibrylator, deskę ortopedyczną oraz niezbędne zestawy opatrunkowe.

Pieniądze na inkubator dla Wołomina
Mazowieckie Forum Nauki, Kultury i Biznesu oraz Urząd Miasta Zielonki przekazały 25302 zł na mobilny inkubator dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Pieniądze zostały zebrane w Zielonce podczas ubiegłorocznej akcji charytatywnej „Magiczna niedziela”. Dodatkowo kwotę 60000 zł przekazała gmina Zielonka. Koszt mobilnego inkubatora to ok. 100000 zł. Do inwestycji dołożyło się też starostwo powiatowe.

Archiwum