1 lipca 2009

Biblioteka ze szczególnym przesłaniem

18 czerwca 2009 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjnego WUM, które powstanie na terenie kampusu uczelni przy ul. Żwirki i Wigury. W uroczystości wzięli udział m.in. prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, rektor WUM, Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu, arcybiskup Henryk Hoser, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dyr. Roman Danielewicz, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Andrzej Włodarczyk, przewodniczący ORL w Warszawie, rektorzy szkół wyższych i pracownicy uczelni. Uroczystość wpisuje się w kalendarium obchodów rocznicowych 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.

– Dzień dzisiejszy przybliża nas w sposób realny do chwili, kiedy studenci i cała akademicka społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą mogli korzystać z nowego obiektu bibliotecznego – mówił prof. Marek Krawczyk. – Przesłanie, które wmurowujemy wraz z kamieniem węgielnym, ma wskazywać kolejnym pokoleniom naszej Uczelni, czemu służy realizowana inwestycja.
W przesłaniu napisano m.in.: „Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym”. Te szczególne słowa wypowiedział Gotthold Lessing. Tłumaczył, że posiadanie biblioteki nie czyni z nas mędrców. Niemniej zawartość zbiorów bibliotecznych przybliża nas do wiedzy.
I dlatego my wszyscy, dzisiaj tu zgromadzeni – kontynuował Profesor – swoją obecnością pragniemy potwierdzić, że dajemy społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego najważniejszy oręż do rozwijania wiedzy i mądrości, dajemy jej „skarbnicę lekarstw duszy i pokarm dla ducha” (Nutri mentum spiritus), jak głosi napis na frontonie biblioteki w starożytnych Tebach. Zapewniamy młodzieży akademickiej i pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dostęp do wiedzy zarówno w formie pisanej, jak i osiągalnej on-line. Pragniemy, by zgromadzona w tych murach wiedza na długie wieki służyła pomnażaniu mądrości. Do przesłania nawiązał Bronisław Komorowski: „Trudno wyobrazić sobie człowieka mądrego bez dostępu do wiedzy, tej wiedzy zapisywanej przez wieki na drukowanych kartkach. Ale świat się zmienia i sposoby zapisu wiedzy również. Nowa biblioteka to szansa dla kadry naukowej, dla studentów na pogłębianie wiedzy, to przeskok generacyjny w dziejach tej uczelni”.
Symboliczny kamień węgielny wmurowali prof. Marek Krawczyk i Bronisław Komorowski, a abp Henryk Hoser poświęcił nowy obiekt.
mkr

Archiwum