20 lipca 2009

Głosy z Wiejskiej

Czesław CZECHYRA –
lekarz, poseł PO,
Kozienice:

Minął gorący czas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyniki pokazały, że Platforma Obywatelska cieszy się niesłabnącym poparciem wyborców. Świadczy o tym zdobycie 50% mandatów.
Ze względu na wybory Sejm miał przerwę. Teraz trzeba to „nadrobić”. Sejm znowelizował ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Należy przypomnieć, że powinna ona zostać znowelizowana już dawno, bo do września 2007 roku. Obligowały do tego dwie dyrektywy Komisji Europejskiej z 2006 roku, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2004 r., dotyczące ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.
20 lat temu spełniły się marzenia wielu Polaków o wolności. Po latach dramatów ludzkich i wyrzeczeń 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu rozpoczynające procesy przemian demokratycznych w Polsce. Wtedy nikt chyba nie przypuszczał, że wkrótce Polska będzie należała do NATO i Unii Europejskiej. Kto mógłby się spodziewać, że telewizor będzie można kupić za równowartość przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia.
Kto mógłby przypuszczać, że granice państw będą otwarte dla wszystkich pragnących podróżować, pracować albo uczyć się poza Polską.
Osiągnięcia, które należy wymienić, to: zreformowanie ustroju politycznego na wzór nowoczesnych demokracji, 16-krotne zwiększenie siły nabywczej wynagrodzeń Polaków, czterokrotne podniesienie odsetka studiującej młodzieży, dwukrotne zwiększenie udziału osób z wyższym wykształceniem (z 7 do 15%), wydłużenie długości oczekiwanego życia Polaków o prawie 5 lat, przekształcenie gospodarki ze sterowanej centralnie w opartą na mechanizmach rynkowych i prywatnej własności, zbudowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego opartego na aktywności jednostek oraz współpracy w ramach społeczności.
Można zadać pytanie: dlaczego teraz, w czasach prawdziwej wolności, tak trudno zrealizować przedsięwzięcia korzystne dla Polski i Polaków. Z myślą o przyszłym pokoleniu został powołany przez premiera Donalda Tuska zespół doradców strategicznych, który opracował raport „Polska 2030”. Jest to próba nakreślenia wizji Polski za lat 20 – w perspektywie nowego pokolenia.
Zbliża się czas letniego wypoczynku. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich rodzinom wykorzystania dobrze tego czasu – pogłębienia relacji rodzinnych i przyjacielskich oraz nabrania sił.

http://www.czechyra.eu

electus@mp.pl

Aleksander SOPLIŃSKI –
lekarz, poseł PSL,
Ciechanów:


18 czerwca 2009 r. Sejm znowelizował ustawę transplantacyjną z 2005 r.
Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w kwestii ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.
Ustawa określiła wymagania techniczne dotyczące dawstwa, badania, kodowania i konserwowania komórek ludzkich. Wprowadziła nowe definicje w transplantologii, takie jak: zastosowanie alogeniczne, standardowe procedury, system zapewnienia jakości, bezpośrednie użycie.
Ustawa określiła system płatności za procedury transplantacyjne. Za procedurę komisyjnego orzeczenia o śmierci mózgu, nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz podtrzymywanie czynności narządów zmarłego w celu ich przeszczepienia płacić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.
Czynności związane z pobraniem tkanek, komórek i narządów będzie wykonywał koordynator pobierania narządów, a płacić za nie będzie Poltransplant. Koordynatorzy powinni pracować w każdym szpitalu mającym możliwość pobierania tkanek i narządów. Przy powoływaniu koordynatorów będziemy się wzorować na doświadczeniach Hiszpanii, ponieważ mamy podobne warunki w tej dziedzinie.
Za procedury przeszczepiania płacić będzie Ministerstwo Zdrowia. Będą one finansowane jak świadczenia wysokospecjalistyczne.
Liczba przeszczepów narządów w ostatnich czterech latach kształtowała się następująco:
przeszczepy serca: 2005 – 119, 2006 – 106, 2007 – 93, 2008 – 61;
przeszczepy nerek: 2005 – 1067, 2006 – 906, 2007 – 681, 2008 – 785;
przeszczepy wątroby: 2005 – 168, 2006 – 197, 2007 – 212, 2008 – 234;
przeszczepy nerek i trzustki: 2005 – 22, 2006 – 37, 2007 – 20, 2008 – 20.
Z danych tych wynika, że nastąpił widoczny spadek przeszczepów serca i nerek. Koszt przeszczepienia nerki równa się kosztowi półrocznej dializoterapii.
Przyjęta ustawa zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo i skuteczność procedur transplantacyjnych. Mam nadzieję, że spowoduje też zwiększenie liczby przeszczepów narządów i szpiku, które należą do terapii ratujących życie.

biuro_soplinski@wp.pl

Stanisław KARCZEWSKI –
lekarz, senator PiS,
Radom:

Mamy za sobą gorący okres kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym na Wiejskiej – w Sejmie i w Senacie – jest spokojniej niż zazwyczaj. Przycichli również główni aktorzy sporów politycznych, a niektórym z nich udało się zdobyć bilet do Brukseli i Strasburga.
W trakcie głównych debat wyborczych i dyskusji politycznych zabrakło odniesienia do tematów dotyczących ochrony zdrowia. Ponieważ mocno angażowałem się w kampanię wyborczą i byłem na wielu spotkaniach z mieszkańcami mojego okręgu, wiem, jak duże jest zainteresowanie tymi problemami. Praktycznie na każdym spotkaniu padały niezwykle wnikliwe pytania, pojawiały się uwagi i liczne zarzuty. Mówiono o zagrożeniach i obawach związanych z prywatyzacją szpitali, narzekano na skandalicznie długie kolejki do lekarzy specjalistów oraz do szpitali na zabiegi chirurgiczne, szczególnie – urologiczne, okulistyczne i ortopedyczne. Zwracano uwagę na nierozwiązane problemy opieki i leczenia chorych w podeszłym wieku. Narzekano na coraz gorzej funkcjonującą podstawową opiekę zdrowotną. Pytano także o to, jaki wpływ na polepszenie sytuacji w polskiej służbie zdrowia ma nasze członkostwo w Unii Europejskiej i widać było ogromne nadzieje z tym związane. A ponieważ oddziaływanie prawa wspólnotowego na system ochrony zdrowia staje się coraz silniejsze, wielka szkoda, że wśród kandydatów do PE było niewielu lekarzy i żaden z nich nie został wybrany.
Senacka Komisja Zdrowia nie rozpatrywała ostatnio projektów ustaw. Natomiast na posiedzeniu plenarnym Senatu udało się wprowadzić kilka zmian do ustawy „koszykowej”. Niestety, ekspertyzy prawne, które posiadam, świadczą o niekonstytucyjności wielu jej zapisów. Szkoda, że w trakcie prac senackich, kiedy wskazywaliśmy na te nieprawidłowości, przedstawiciele rządu nie uznawali naszych argumentów.
Ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie było mianowanie przez papieża Benedykta XVI na „Watykańskiego Ministra Zdrowia” arcybiskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego. W taki sposób określa się stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Nominacja ta jest wyrazem wielkiego uznania dla działalności i osiągnięć Ekscelencji. Jest tym bardziej istotna, że dykasteria, którą będzie kierować, zajmuje się m.in. sprawami walki z AIDS oraz zapłodnienia in vitro, a ostatni temat jest teraz jednym z najważniejszych w debacie publicznej. Mianowanie Ekscelencji w istotny sposób wzmocni także polską reprezentację w Kurii Rzymskiej.
Z okazji wakacji życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanego wypoczynku. Gorąco zachęcam do aktywnych form spędzania wolnego czasu, a tym samym włączenia się w akcję „Koleżanko, Kolego, jak zdrowie?”, promowaną przez prezesa NRL Konstantego Radziwiłła.
Politykom zaś życzę wnikliwej refleksji, zadumy, a w przyszłości – bardziej wyważonych wypowiedzi i działań.

www.stanislawkarczewski.pl

s.karczewski@wp.pl

Archiwum