12 lipca 2009

Kongres Implantologiczny OSIS-EDI

W 8. Kongresie Implantologicznym OSIS-EDI (21-23 maja br.) uczestniczyło ponad 700 osób, pod tym względem był to, jak dotąd, największy kongres Polskich Implantologów, swoiste święto implantologii, nie licząc zeszłorocznego Kongresu Europejskiego EAO (European Association of Osteointergration).

Ceremonia otwarcia Kongresu zainaugurowana została m.in. przemówieniem i powitaniem dr. Christiana Bergera, prezydenta EDI, uświetniona wykładem doc. Izy Strużyckiej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat biofilmu jako przyczyny chorób jamy ustnej i chorób ogólnoustrojowych.
Powołano Kapitułę ds. Certyfikowania Umiejętności OSIS-EDI. Następnie uroczyście wręczono pierwsze certyfikaty nadane liderom umiejętności, reprezentującym akredytowane ośrodki w Polsce. Sprawa certyfikowania umiejętności budziła i budzi wiele kontrowersji. Kluczem do nadania pierwszych certyfikatów były ustalenia z poszerzonego zebrania zarządu OSIS-EDI 6 lutego 2009 r. w UJ w Krakowie z udziałem liderów – kierowników ośrodków certyfikowanych oraz regionalnych wiceprezesów – powołanych w Juracie podczas 6. Kongresu OSIS. OSIS był współtwórcą i jednym z inicjatorów utworzenia największego towarzystwa EDI, zrzeszającego 11 000 członków w Europie. Inicjatorami byli m.in. prof. S. Majewski, dr K. Śliwowski oraz prof. A. Wojtowicz. W tym czasie zarząd OSIS-EDI implementował część rozwiązań dotyczących certyfikowania umiejętności w implantologii. Już w 2001 roku prof. Majewski zaproponował przepisy dotyczące akredytacji i początku certyfikowania w formie uchwały zarządu. Po 8 latach od tego „kamienia węgielnego” nadano również certyfikaty honorowe prof. E. Spiechowiczowi i prof. L. Krystowi.
Powołana Kapituła, w drodze weryfikacji i egzaminu, nadała kilkanaście certyfikatów w oparciu o czytelne kryteria (aktywność w implantologii, wieloletnie członkostwo w OSIS, badania i publikacje w pismach o tematyce implantologicznej, rekomendacja liderów ośrodków, szczegółowe przedstawienie 3 przypadków całkowitej rehabilitacji implanto-protetycznej, pozytywna opinia środowiska oraz specjalizacja).
Kolejne posiedzenie Kapituły ds. certyfikowania OSIS-EDI planowane jest na październik br.; oczekujemy zgłoszeń rekomendowanych przez ośrodki regionalne akredytowane i wiceprezesów regionalnych OSIS-EDI pod adresem: prof. Andrzej Wojtowicz, CLO Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59.

Kapituła

6 lutego 2009 r., na poszerzonym zebraniu Zarządu i Prezesów Regionów OSIS-EDI powołano 5-osobową kapitułę ds. programowych, weryfikacyjnych i egzaminacyjnych w implantologii, która pełni rolę Komisji Programowej, Komisji Weryfikacyjnej zwanej dalej Egzaminacyjną, ds. Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej.
W jej skład weszli: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WUM), prof. dr hab. med.Stanisław Majewski (UJ), prof. dr hab. Stanisław Suliborski (ŁUM), prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz (WUM), dr n. med. Maciej Dijakiewicz (Środkowoeuropejskie Centrum Implantologii Stomatologicznej, Sopot).

Andrzej WOJTOWICZ

Archiwum