23 lipca 2009

Order Świętego Stanisława dla nestora chirurgii polskiej

W maju 2009 r., w Sali Balowej Pałacu na Wodzie w Łazienkach, odbyła się doroczna uroczystość wręczenia orderów św. Stanisława. Odznaczenie to ustanowione zostało w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla uhonorowania ludzi czyniących dobro. W owym czasie, uważane było – po orderze Orła Białego – za drugie co do ważności w Rzeczypospolitej. Jednym z odznaczonych w 1785 r. był Marcin Odlanicki-Poczobut (1728-1810) astronom, matematyk, znakomity uczony, przez wiele lat rektor Akademii Wileńskiej i kierownik Obserwatorium Astronomicznego.
Po 224 latach od tego wydarzenia tym samym orderem uhonorowano nestora polskiej chirurgii prof. dr. hab. med. Tadeusza Tołłoczkę, spokrewnionego przez prababkę z Marcinem Odlanickim-Poczobutem.
Tadeusz Tołłoczko jest uczniem prof. Jana Nielubowicza, patrona naszej izby lekarskiej. Przez 25 lat (1974-1999) kierował Kliniką Chirurgiczną II Wydziału Lekarskiego, a następnie Kliniką Chirurgii Naczyń i Transplantologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1981-1984 prof. T. Tołłoczko był prorektorem, a następnie, od 1990 do 1996 – przez dwie kadencje – rektorem warszawskiej Akademii Medycznej. Ceniony i lubiany w środowisku chirurgicznym, był siedmiokrotnie prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich (1977-1991), a w latach 1993-1997 sekretarzem generalnym PTCh. Profesor jest nadal aktywny naukowo i społecznie, bierze udział w pracach Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, jest również członkiem korespondentem Wydziału Lekarskiego PAU. Odznaczenie łączy się z jubileuszem 80. urodzin Profesora (31 lipca 2009 r.).
Magnificencjo, drogi Profesorze, gratulujemy odznaczenia, dziękujemy za trud pracy chirurga, za udzielone cenne rady i przekazaną wiedzę. Życzymy wielu dalszych twórczych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Archiwum