10 lipca 2009

Uwaga! Absolwenci AM w Warszawie, rocznik 1979

Z okazji 30. rocznicy ukończenia studiów medycznych Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z roku 1979 i Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie organizują spotkanie integracyjne, które dbędzie się 14 listopada 2009 r., godz. 19.00, w Klubie „Galop”; 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 46A; http://www.klubgalop.pl

Płatności należy dokonać przelewem do 4 września 2009 r. na konto: 63 1050 1041 1000 0022 8948 8575

Kontakt z organizatorami: j.pawlowska@czd.pl; Okręgowa Izba Lekarska: p. Janina Potentas – jpotentas@oil.org.pl,
tel. (022) 822-21-54, lub p. Krystyna Kołacz, tel. (022) 824-71-21.

Komitet Organizacyjny i Okręgowa Izba Lekarska:
Joanna Pawłowska, Piotr Małkowski, Agnieszka i Marek Migdałowie,
Grażyna i Jacek Naorniakowscy, Krzysztof Zieniewicz, Andrzej Włodarczyk

Archiwum