18 września 2009

Europejski Kongres Implantów Słuchowych u Dzieci

IX Kongres ESPCI 2009 (14-17 maja) organizowany był po raz pierwszy w tej części Europy, a powierzenie jego organizacji zespołowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu stanowiło wyraz uznania ze strony społeczności międzynarodowej dla dokonań i sukcesów odnoszonych w tej dziedzinie przez polskich naukowców. Kongres poświęcony był najnowszym technologiom w dziedzinie implantów słuchowych. Na wyniki obrad i wytyczenie nowych standardów czekają nie tylko klinicyści, ale również rzesze pacjentów dotkniętych problemem całkowitej lub częściowej głuchoty. W ramach Kongresu ESPCI 2009 zorganizowano 5. „Window Approach Workshop” (warsztat przeznaczony dla lekarzy otochirurgów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnych rozwiązań w otochirurgii), podczas którego prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pokazowe operacje wszczepienia implantów słuchowych pacjentom z częściową głuchotą. Tego dnia miała miejsce światowa premiera nowego rodzaju implantu słuchowego, zaprojektowanego przez prof. Skarżyńskiego, a wykonanego przez australijską firmę Cochlear. Operację obserwowało 1624 specjalistów przybyłych na kongres z całego świata – część z nich (250 osób) w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, reszta na ekranach w salach wykładowych Hotelu Hilton w Warszawie. Nowo zaprojektowany implant pozwala wprowadzić elektrody do ślimaka, tak by zachować resztki słuchu u osób z tzw. częściową głuchotą. Jest to obecnie najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze urządzenie tego typu. Implant dostarcza zarazem większej stymulacji pozwalającej na lepsze rozumienie mowy i lepszą rehabilitację.

Rozwój programów wczesnej interwencji słuchowej (wczesny skryning, diagnoza i rehabilitacja) umożliwia wprowadzanie w coraz większej skali programów implantów ślimakowych u dzieci. Szczególnego znaczenia nabiera wymiana naukowa doświadczeń w tej dziedzinie, która jest od wielu lat motorem postępu w audiologii i otolaryngologii.

Niewątpliwie jednym z ważniejszych zagadnień konferencji była tzw. częściowa głuchota, uważana powszechnie za specjalność polskich otolaryngologów. Zagadnieniu temu poświęcono kilka sesji.

Po raz pierwszy podczas europejskiej konferencji wiele sesji naukowych zostało poświęconych zagadnieniom z dziedziny edukacji i rehabilitacji pacjentów z implantem ślimakowym. Cytując Sue Archbold, „co rozpocznie chirurg, zespół rehabilitacyjny musi zakończyć”. Prof. Sue Archbold jest przedstawicielką jednego z największych w Europie ośrodków implantów ślimakowych w Nottingham.

Kolejnym ważnym tematem była implantacja obuuszna, szczegółowo omówiona przez prof. J. Helmsa, gościa honorowego konferencji. Ośrodek w Würzburgu, którego kierownikiem był przez wiele lat prof. J. Helms, jako pierwszy w Europie rozpoczął program implantów dwuusznych. Inspiracją do wykładu był tytuł piosenki zespołu Simon and Garfunkel – „Bridge over troubled water” („Most nad wzburzoną wodą”). Tym mostem jest implant ślimakowy, który łączy dwa światy – świat ciszy ze światem dźwięku. Przed wdrożeniem do praktyki klinicznej implantów ślimakowych w świecie ciszy pacjentów głuchych królował język migowy. Implant daje możliwości komunikacji werbalnej.

Renata Korneluk

Archiwum