1 września 2009

Nasze 50-lecie

22 maja br. odbyła się uroczystość 50. rocznicy absolutorium rocznika, który rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Warszawie 15 września 1953 r. Było 612 absolwentów, w tym 409 z Wydziału Ogólnolekarskiego, 107 z Pediatrycznego i 96 ze Stomatologii.

Kiedy zaczynaliśmy studia, rektorem uczelni był prof. Franciszek Czubalski, a dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. Marcin Kacprzak; po kilku miesiącach funkcję tę przejął prof. Witold Sylwanowicz. Rocznik nasz miał szczęście – uczyli nas tacy profesorowe, jak: Tadeusz Butkiewicz, Adam Czyżewicz, Witold Grzywo-Dąbrowski, Mieczysław Michałowicz, Ludwik Paszkiewicz, Witold Zawadowski (przedwojenni dydaktycy) oraz Henryk Brokman, Adam Gruca, Władysław Szenajch, Andrzej Biernacki i Stefan Wesołowski.
W czasie naszych studiów w kraju panował reżim stalinowski, który trwał do października 1956 r. Potem nastąpiły bardzo ważne wydarzenia polityczne – w wielu z nich uczestniczyliśmy. Odbywały się liczne protesty uliczne oraz wiece młodzieży na Politechnice, m.in. z udziałem robotniczego przywódcy z Żerania Lechosława Goździka, w związku z obradami VIII plenum partii i wybraniem W. Gomułki na jej I sekretarza. Pamiętam, jak z kolegami uciekaliśmy przed petardami rzucanymi przez milicję w tłum manifestantów.
W październiku 1957 r. nastąpiło pierwsze rozczarowanie nową władzą, kiedy postanowiono zamknąć ówczesny popularny tygodnik „Po prostu”. Milicja znów rozganiała protestujący tłum gazami łzawiącymi. W tłumie tym było wielu studentów z różnych uczelni Warszawy.
W 1959 r., kiedy większość z nas rozpoczynała obligatoryjny 10-miesięczny staż przeddyplomowy, wyszła ustawa o dodatkowym rocznym stażu podyplomowym. W ten sposób nasz rocznik był pierwszym, który miał studia przedłużone o rok. Dla wielu osób była to bardzo poważna komplikacja życiowa.
Mimo wszystkich przeciwności losu staraliśmy się realizować nasz podstawowy obowiązek: studiowanie medycyny. Zdecydowana większość z nas ukończyła studia, a wielu zostało profesorami medycyny, jak: Maria Błaszczyk-Kostanecka, Eugeniusz Butruk, Jolanta Chodakowska, Teresa Goździk-Żołnierkiewicz, Andrzej Langner, Danuta Liszewska-Pfeifer, Lech Korniszewski, Jerzy Meissner, Wojciech Noszczyk, Wanda Stodolnik-Barańska, Anka Sokołowska-Romicka, Aleksander Wagner, Zbigniew Wronkowski, Jacek Zaręba. W USA profesorami zostali: Ewa Chełmicka, Zbigniew Darżynkiewicz, Marek Zaleski i in.
Wielu z nich przybyło na naszą uroczystość. Rozpoczęła ją Msza św. w kościele Sióstr Wizytek, odprawiona przez księdza infułata Zdzisława Króla. Potem w Rektoracie odbyła się uroczystość odnowienia dyplomów lekarskich. W obecności studenckiego pocztu sztandarowego uczelni powitał nas przemówieniem rektor WUM prof. Marek Krawczyk, po czym dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś zwrócił się do nas w serdecznych słowach i zaproponował uczczenie minutą ciszy koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze. Wiemy, że spośród kolegów z naszego rocznika nie żyje ponad 120 osób.
Następnie rektor Marek Krawczyk, w asyście dziekanów: prof. Mirosława Wielgosia i prof. Renaty Górskiej, wręczył każdemu z nas dyplom pamiątkowy. Dyplomy odebrało ponad 200 osób. Była to dla nas bardzo podniosła chwila. Koleżanka Teresa Goździk-Żołnierkiewicz w imieniu zgromadzonych podziękowała władzom WUM-u za możliwość uczestniczenia w tej jubileuszowej uroczystości. Podkreśliła bardzo ważny fakt, że mimo upływu lat szanujemy się i jesteśmy w stosunku do siebie przyjaźni, czego najlepszym dowodem są zjazdy organizowane co 5 lat, od roku 1983. Dobrym duchem naszych uroczystości jest koleżanka Halina Bartoszewicz, która przy udziale kilku osób od lat wspaniale organizuje spotkania absolwentów.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w gmachu NOT-u przy ul. Czackiego. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca.

Jan Antczak

Archiwum