4 września 2009

Z Mazowsza

Dziesięciolecie NZOZ-ów

10 lipca br. obchodzono dziesięciolecie istnienia NZOZ „Zdrowie” z Ostrowi Mazowieckiej oraz przychodni MAK-MED z Małkini.

We wspólnym jubileuszowym spotkaniu wzięli udział założyciele, szefowie, pracownicy i przyjaciele obu zakładów niepublicznej służby zdrowia oraz przedstawiciele władz lokalnych. W czasie uroczystości Ryszard Wolff – kierownik NZOZ „Zdrowie” i Marek Kozłowski – szef Mak-Medu otrzymali odznaczenia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, przyznane przez minister zdrowia.

W Pruszkowie leczą udary

23 lipca 2009 roku w pruszkowskim Szpitalu Kolejowym odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał marszałek Waldemar Roszkiewicz w towarzystwie prezydenta miasta Jana Starzyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Osińskiego oraz dyrektora szpitala Krzysztofa Rymuzy.

W uroczystym otwarciu oddziału wzięli również udział: prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz – kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWiA w Warszawie, ordynator oddziału neurologicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Matylda Górzyńska-Strzelecka, dyrektor ZSP ZOZ w Pruszkowie Mieczysław Brągoszewski.
Poświęcenia Oddziału dokonał proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny w Pruszkowie ks. Józef Tchórz.
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym wybudowano i wyposażono w Szpitalu Kolejowym kosztem blisko
5 mln złotych z budżetu Samorządu Wojewódzkiego. Liczy 37 łóżek, w tym 4 intensywnego nadzoru neurologicznego, 17 udarowych stale monitorowanych oraz 16 neurologicznych. Mieści się w nowo wybudowanej części szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału intensywnej terapii. Zatrudniono wysokiej klasy specjalistów pod kierunkiem ordynatora, dr. n. med. Jarosława Pniewskiego. Oddział będzie zaspokajał potrzeby w leczeniu udarów i schorzeń neurologicznych około 200 000 mieszkańców powiatów pruszkowskiego i warszawsko-zachodniego.
Ka

Dziecięcy SOR zamknięty

Od 1 lipca br. przestała działać Izba Przyjęć dla Dzieci w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Placówka z oddzielnym wejściem powstała rok temu, aby oszczędzić pacjentom do 16. roku życia widoków ze szpitalnego SOR-u. Powodem likwidacji był brak finansowania ze strony NFZ, który nie chciał oddzielnie pokrywać
kosztów oddziału dla dzieci.

Chemia w Grodzisku

W lipcu br. w grodziskim Szpitalu Zachodnim w Oddziale Chirurgii Onkologicznej otwarto Oddział Chemioterapii Dziennej.

Na początku działalności grodziscy lekarze chcą skupić uwagę szczególnie na chorych po radykalnych i paliatywnych operacjach nowotworów jelita grubego i raka piersi. Program leczenia obejmie pooperacyjną chemioterapię i hormonoterapię u pacjentek z rakiem piersi oraz pooperacyjną chemioterapię w wybranych przypadkach nowotworów jelita grubego. Ponadto chorym z rozpoznaniem tych nowotworów, po zabiegach nieradykalnych lub z chorobą nowotworową uogólnioną oddział daje możliwość leczenia paliatywnego wybranymi programami leków cytotoksycznych oraz leczenia hormonalnego.

Jubileusz nagrodzony

27 czerwca br. w Siedlcach z okazji 50-lecia pracy zawodowej dr med. Józef Stempień został uhonorowany Specjalną Jubileuszową
Nagrodą „Superaleksandria”.

Jest to nagroda przyznawana przez prezydenta miasta dla osób, które przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych dziedzinach życia.

Ratownicze mistrzostwa

W dniach 17-19 czerwca br.
w Wieliszewie w powiecie legionowskim zakończyły się I Otwarte Mistrzostwa Ziemi Mazowieckiej
w Ratownictwie Medycznym.

W imprezie wzięło udział 26 zespołów ratownictwa medycznego z całego kraju, w tym Grupa Wsparcia Taktycznego Biura Ochrony Rządu. Uczestnicy zmagali się m. in. z nocną katastrofą śmigłowca, wypadkiem komunikacyjnym z udziałem dziecka i z niebezpiecznymi sytuacjami nad wodą. Szczegółowej ocenie podlegała znajomość procedur, ich właściwe wykonanie oraz komunikacja pomiędzy członkami zespołów. Pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej zajął zespół
z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, drugie – zespół
z W.S.P.R.i T.S. „Meditrans” w Warszawie, trzecie – zespół z krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. PK

Otwarcie SOR

30 lipca 2009 r. otwarto w Szpitalu Wolskim Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), usytuowany w gruntownie przebudowanych pomieszczeniach o powierzchni 669 m2. Do Szpitala Wolskiego trafia rocznie ponad 30 tys. pacjentów
w stanie nagłym (ok. 17 tys. w I półroczu br.).

Zgodnie z wymogami ustawy o ratownictwie medycznym w SOR wyodrębniono obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, konsultacyjny oraz obserwacyjno-zabiegowy. Jest też izolatka dla osób z podejrzeniem choroby zakaźnej.
Ściany sal zabiegowych wyłożono panelami ze stali nierdzewnej, co zapewnia ochronę przed rozwojem bakterii i grzybów, drzwi są otwierane automatycznie, pomieszczenia klimatyzowane. Oddział jest w pełni zinformatyzowany.
Zespoły specjalistów (internista, chirurg i neurolog), pielęgniarki i ratownicy medyczni pracują w systemie dwuzmianowym. Przez całą dobę będzie możliwa konsultacja kardiologa, anestezjologa, radiologa, psychiatry.
Obowiązuje nowa procedura przyjmowania pacjentów, oparta na systemie segregacji medycznej według brytyjskiego The Manchester Triage System. Wprowadzono nowy wzór dokumentacji medycznej oraz standardy opieki pielęgniarskiej. Lekarz koordynuje udzielanie świadczeń, pomieszczenia i rozmowy telefoniczne są monitorowane. Personel SOR został przeszkolony w zakresie nowych zasad organizacji pracy i udzielania świadczeń.
Inwestycja kosztowała 13,6 mln zł. Same koszty przebudowy pomieszczeń oraz zakupu sprzętu zamontowanego podczas prac budowlanych wyniosły ponad 8,6 mln zł, z czego 7,8 mln zł pochodziło z budżetu m.st. Warszawy, a reszta, ponad 800 tys. zł, ze środków własnych szpitala.
W lipcu br. Rada Miasta Warszawy przyznała szpitalowi kolejne 5,04 mln zł na zakup pozostałej aparatury i sprzętu medycznego. Zakończenie procedur związanych z zakupami przewidywane jest na październik br. Po spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących wyposażenia nastąpi ostateczne przekształcenie jednostki w SOR. Do tego czasu będzie ona działać jako Izba Przyjęć o rozszerzonym profilu realizująca procedury SOR.
Utworzenie SOR w Szpitalu Wolskim zapewni radykalną poprawę warunków diagnostyki i leczenia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 250 tys. mieszkańców Woli i Bemowa, a Szpital Wolski stanie się ważnym ogniwem w ogólnopolskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Barbara Lis-Udrycka

Dotacje dla szpitali

W 2009 r. Urząd m.st. Warszawy przyznał stołecznym szpitalom, dla których jest organem założycielskim, środki z budżetu na zadania związane z budownictwem i zakupy inwestycyjne – 116,99 mln zł. Poszczególne placówki otrzymały:

– Szpital Bielański – 3,5 mln zł,
– Szpital Czerniakowski – 3,4 mln zł,
– Szpital Grochowski – 15,68 mln zł,
– Szpital Praski – 23,06 mln zł,
– SPZ ZOZ Solec – 732 tys. zł,
– Warszawski Szpital dla Dzieci – 300 tys. zł,
– Szpital Wolski – 6,87 mln zł,
– Szpital Inflancka – 33,35 mln zł,
– Szpital im. św. Rodziny – 19 mln zł,
– Szpital św. Zofii – 11,09 mln zł.

Archiwum