9 października 2009

Muzy i my – IX ogólnopolski plener malujących lekarzy

W dniach 23-31 sierpnia 2009 r. w Tarczynie pod Warszawą odbył się IX plener malujących lekarzy pod nazwą „Tarczyn – miejsce magiczne”, z cyklu „Mazowieckie pejzaże”, sponsorowany przez Naczelną Izbę Lekarską i Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie.
Udział wzięło 16 lekarzy oraz 2 artystów z Tarczyna, z których Andrzej Kujawa był wspaniałym opiekunem naszej grupy. Z izby warszawskiej przyjechali: Regina Antczak-Rutkowska, Zofia Bachowska, Anna Boszko, Włodzimierz Cerański, Anita Gębska-Kuczerowska, Jolanta Gradus, Anna Grzybowska, Wiktoria Mikulska oraz Stefan Welbel. Poza nimi udział wzięli Koleżanki i Koledzy z izb: szczecińskiej, gdańskiej, łódzkiej, poznańskiej, katowickiej (z Rybnika) oraz olsztyńskiej.
Plener wyjątkowo udany. Przedstawiono ponad 80 prac malarskich oraz 16 grafik. „Sensacją” był portret pani burmistrz Tarczyna pędzla Mieczysława Chruściela ze Szczecina.
Wernisaż zaszczycili obecnością Andrzej Włodarczyk, reprezentujący Okręgową i Naczelną Izbę Lekarską, oraz red. naczelna „Pulsu” Ewa Gwiazdowicz.
Wszystko to działo się w gościnnym zajeździe „Maluch”.
Szczególne podziękowania należą się panu prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna Kazimierzowi Porębskiemu, za pomysł i duży udział w realizacji oraz gościnność.
Na ręce dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Alfreda Kohna artyści przekazali część swych prac, które będą stanowiły wystawę w trakcie oficjalnych uroczystości.

Jeszcze pełen wrażeń
Włodzimierz Cerański,
organizator pleneru

Archiwum