5 listopada 2009

Apel PTChP

Przed II wojną dr Maria Werkenthin kierowała Zakładem Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, którego jest obecnie patronem. Była członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą i jednym z liderów Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Stworzyła polską szkołę radiologii klatki piersiowej. Uważano ją za jednego z najwybitniejszych radiologów klatki piersiowej na świecie. W czasie wojny ratowała Żydów przed zagładą. Zginęła w Oświęcimiu w lutym 1944 roku. Odznaczona Krzyżem Walecznych za udział w obronie Warszawy w 1939 i pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla polskiej medycyny i postawę w czasie wojny. Dziś jej opuszczony grób na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim wymaga gruntownego remontu. Zarząd Warszawsko-Otwockiego oddziału PTChP postanowił zorganizować społeczną kwestę w środowisku lekarzy, szczególnie pneumonologów i radiologów, w celu odnowienia grobu dr Marii Werkenthin. Prosimy o przesyłanie pieniędzy na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 01-171 przy ul. Młynarskiej 54/58, PKO S.A. nr konta 32 1240 6175 1111 0000 4573 1428, z dopiskiem: Maria Werkenthin. Apelujemy o ofiarność na ten szlachetny cel.

Tadeusz M. Zielonka
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego oddziału PTCHP

Archiwum