22 listopada 2009

Debata o zdrowiu

Centrum Komunikacji Medialnej i Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowały 12 października br. debatę nt.
„Przewlekłe choroby cywilizacyjne a jakość życia pacjentów”. „Puls” objął patronat medialny nad spotkaniem.

W debacie wzięli udział: prof. dr hab. med. Janina Stępińska, kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca i Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii, prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, ordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego w Bydgoszczy, prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk, alergolog, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej CO w Warszawie, dr hab. med. Piotr Radziszewski, ordynator Oddziału Urologii Czynnościowej i Uroginekologii WUM, Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz dr med. Dominik Golicki z Zakładu Farmakoekonomiki WUM.
Rozwój medycyny pozwala na przedłużenie życia, nawet w tak poważnych chorobach jak nowotwory. Znacznie trudniej jest utrzymać dobrą jakość życia. Istotne są
w tym wypadku nie tylko leki, ale również warunki leczenia, edukacja pacjentów czy współtowarzyszenie osób bliskich. Zdaniem prof. dr. n. med. Jana Tatonia równie ważne jest szerokie, innowacyjne propagowanie prewencji, tworzenie środowiska społecznego dla zdrowego trybu życia. mkr

Archiwum