3 listopada 2009

Tablica katyńska w Lublinie

W siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odsłonięto 30 września br. tablicę upamiętniającą 64 lekarzy zamordowanych w Katyniu i Charkowie wiosną 1940 r. – Polaków i Żydów, którzy przed wojną pracowali w województwach: lubelskim, wołyńskim i poleskim. Tablica powstała dzięki pasji lekarza i historyka Ludwika Kowieńskiego, który przed kilku laty wydał książkę na ten temat, będącą efektem wieloletniej pracy i dociekań.

Archiwum