12 listopada 2009

Wybory Delegatów Kadencja 2009-2013

Obwieszczenia

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, w związku z uchwałą nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 oraz uchwałą nr 6/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach I tury wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, podaje się do wiadomości członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyniki wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013:

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 r.
o wynikach wyborów delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
na kadencję 2009-2013
w I turze wyborów

§ 1
I turę wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, zwanych dalej „wyborami”, przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana uchwałą nr 13/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r.
§ 2
1. Liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009–2013 ustalono w stosunku 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków rejonu wyborczego uchwałą nr 2/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych powołanych uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, o której mowa w ust. 3.

2. Liczba osób (członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie) wpisanych na listy rejonów wyborczych wyniosła 27 828, w tym: lekarzy – 21 831 i lekarzy dentystów – 5 997.

3. I turę wyborów przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 3 lipca 2009 r w 220 rejonach wyborczych powołanych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na podstawie uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych oraz uchwały nr 140/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

4. W I turze wybrano 205 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, w tym lekarzy – 177, lekarzy dentystów – 28.

5. Ogólna liczba wybranych delegatów w I turze stanowi: 35%.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z dnia 2 października 2009 r.
o wynikach wyborów delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
na kadencję 2009-2013
w II turze wyborów

§ 1
II turę wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, zwane dalej „wyborami” przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana uchwałą nr 13/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r.
§ 2
1. Liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009–2013 ustalono w stosunku 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków rejonu wyborczego uchwałą nr 2/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych powołanych uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, o której mowa w ust. 3.

2. II turę wyborów przeprowadzono w okresie od 2 września 2009 r. do 2 października 2009 r. w 177 rejonach wyborczych powołanych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na podstawie uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych oraz uchwały nr 140/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

3. W II turze wybrano 65 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, w tym lekarzy – 64, lekarzy dentystów – 1.

4. Ogólna liczba wybranych delegatów w II turze stanowi: 13,35%.

W poszczególnych rejonach wyborczych utworzonych dla lekarzy
wybrano następujących delegatów:

SZPITAL CZERNIAKOWSKI
– Henryk Wacławek
– Mariusz Miśkiewicz
– Jan Świątkowski
– Kazimierz Wardyn

SZPITAL ŚW. RODZINY
– Robert Adamowicz
– Witold Krzywdziński

MOKOTÓW – MADALIŃSKIEGO

– Hanna Romana Gołębiewska

MOKOTÓW – SOCZI

– Janusz Stefan Kostrzewa
– Lidia Katarzyna Burczyn

URSYNÓW

– Małgorzata Matej
– Konstanty Radziwiłł

ŚRÓDMIEJSKI SZPITAL POŁOŻNICZY

– Janusz Siemaszko
– Andrzej Włodarczyk

SZPITAL DZIECIĘCY NIEKŁAŃSKA

– Janina Barbachowska
– Robert Kuszyński
– Wanda Klonowska-Zelazko

SZPITAL BRÓDNOWSKI (A)

– Paweł Luźniak
– Michał Kożuch
– Jacek Kwiatkowski

SZPITAL BRÓDNOWSKI (B)

– Tomasz Dąmbski
– Robert Surowiecki

LECZNICTWO OTWARTE BRÓDNO

– Emilia Tarasiuk

PRAGA PÓŁNOC

– Jan Sawicki

NZOZ BRÓDNO

– Andrzej Morliński

SZPITAL PRASKI

– Jarosław Pokłoński
– Jacek Łempicki
– Róża Walc

SZPITAL ŚRÓDMIEJSKI

– Agata Kusz-Rynkun
– Paweł Grochowicz
– Jacek Bierca

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

– Józef Higersberrger
– Iwona Sosińska

SZPITAL WOLSKI

– Arkadiusz Ciupak
– Roman Jasiński
– Marzena Lewińska
– Wojciech Niemirowski

SZPITAL BIELAŃSKI (A)

– Grażyna Majkowska
– Wojciech Drewniak
– Katarzyna Wernic
– Marcin Borys
– Mariusz Grudniak

SZPITAL BIELAŃSKI (B)

– Andrzej Kużawczyk
– Bohdan Iwaszkiewicz
– Andrzej Bendek
– Zbigniew Czernicki

ŻOLIBORZ PRZYCHODNIE (A)

– Wojciech Borkowski
– Małgorzata Zaława-Dąbrowska

ŻOLIBORZ PRZYCHODNIE (B)

– Ewa Gączarek-Belczuk

SZPITAL ŚW. ZOFII

– Grzegorz Jędrzejewski

REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– Ligia Urmiaż-Grabowska

SANEPID – PZH – NARODOWY INST. ZDROWIA PUBLICZNEGO
– INST. ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

– Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn

SPZOZ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

– Anna Niemczuk-Szczytkowska

„ATTIS”

– Wiesław Dideńko
– Bohdan Bzowski
– Dariusz Jedrasiak

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
NOWOWIEJSKA

– Dorota Mazurek
– Paweł Wierzbicki

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
PRUSZKÓW-TWORKI

– Magdalena Franczuk-Gwiazda
– Magdalena Dorota Cholewińska

WUM SZPITAL BANACHA (B)

– Jacek Bojakowski
– Andrzej Opuchlik
– Maciej Jędrzejowski
– Marek Czarkowski
– Janusz Pachucki

WUM SZPITAL BANACHA (C)

– Rafał Paluszkiewicz
– Krzysztof Madej
– Maciej Stopkowski
– Grzegorz Szostek
– Maciej Otto

WUM SZPITAL KAROWA

– Barbara Chodzińska
– Grzegorz Napiórkowski

WUM SZPITAL LITEWSKA (A)

– Krzysztof Godlewski
– Paweł Łaguna
– Michał Romiszewski
– Barbara Wójcicka-Urbańska
– Maria Wróblewska-Kałużewska

„LUXMED”

– Janusz Garlicki
– Lech Sławomir Oppeln-Bronikowski

SZPITAL im. ORŁOWSKIEGO (A)

– Mirosław Klukowski
– Krzysztof Bielecki
– Wojciech Grądalski

CENTRUM ONKOLOGII – WAWELSKA
– POLSKA FUNDACJA EUROPEJSKIEJ
SZKOŁY ONKOLOGII

– Tomasz Lewandowski

CENTRUM ONKOLOGII URSYNÓW (A)
z Romuald Krajewski
– Lidia Popławska
– Dorota Kiprian

CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (A)

– Mikołaj Danko
– Maria Kozera
– Maciej Piróg
– Joanna Żydak

CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (B)

– Katarzyna Bieganowska
– Przemysław Łaniewski-Wołłk
– Andrzej Pastuszko
– Dariusz Polnik
– Anna Wieteska-Klimczak

INSTYTUT MATKI i DZIECKA

– Magdalena Rychłowska-Pruszyńska
– Marek Karwacki
– Konrad Hozyasz

INSTYTUT CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

– Iwona Hawryłkiewicz
– Agnieszka Skoczylas
– Emil Wojda

INSTYTUT HEMATOLOGII

– Stanisław Maj

INSTYTUT KARDIOLOGII – ANIN (A)
z Anna Konopka
– Lidia Greszata
– Małgorzata Pastuszek-Tyc
– Elżbieta Abramczuk
– Tomasz Zieliński

INSTYTUT KARDIOLOGII – ANIN (B)

– Marek Kośmicki

INSTYTUT PSYCHIATRII
I NEUROLOGII (A)

– Tadeusz Mendel
– Maroun Chahwan
– Paweł Jezierski

INSTYTUT REUMATOLOGII

– Małgorzata Wiktoria Kwiatkowska
– Janusz Andrzej Jaworski

REJON ZŁOTEGO WIEKU (E)

– Ryszard Aleksandrowicz
– Aleksander Kotlicki
– Danuta Obrowska
– Bożena Pietrzykowska-Bodnar

COMS – AWF – INSTYTUT SPORTU

– Krystyna Anioł-Strzyżewska

CENTRUM MEDYCYNY KOLEJOWEJ

– Jacek Piątkiewicz
– Maria Danielska-Klimek

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

– Arkadiusz Bogucki
– Jerzy Nosarzewski
– Andrzej Perdzyński
– Jarosław Rosłon

CENTRUM ONKOLOGII URSYNÓW (B)
z Ewelina Bobek-Pstrucha
– Bogusław Lindner
– Witold Lepieszko

MSWiA SZPITAL WOŁOSKA (A)

– Bożena Kryszałowicz
– Przemysław Chmielewski
– Rafał Mańczak
– Magdalena Majsterek
– Tomasz Wróblewski

MSWiA SZPITAL WOŁOSKA (B)

– Mirosław Sypuła
– Paweł Dobrzyński
– Andrzej Durczyński
– Marek Durlik
– Michał Otłowski

MSWiA LECZNICTWO OTWARTE
WOŁOSKA

– Siemiomysł Mirski
– Ewa Kusto
– Elżbieta Rusiecka-Kuczałek

LECZNICA CENTRUM

– Michał Targowski

MEDYCYNA RODZINNA

– Krzysztof Malinowski
– Adam Celiński

WOŁOMIN SPZOZ (A)

– Marek Kozłowski
– Małgorzata Król
– Paweł Kutera
– Wojciech Laskowski
– Ryszard Stańczak

MEDYCYNA PRACY (B)

– Grażyna Machura-Wiewiórko
– Wojciech Pasierbski

LEKARZE BEMOWO – JELONKI

– Krzysztof Makuch
– Leszek Huzior

REJON ZŁOTEGO WIEKU (G)

– Stanisław Ancyparowicz
– Barbara Baranowicz
– Tadeusz Chruściel
– Czesław Szymkiewicz

LEKARZE – OIL GRÓJECKA (B)

– Ładysław Nekanda-Trepka
– Krzysztof Dziubiński

SZPITAL OKULISTYCZNY WUM

– Grażyna Broniek

WUM SZPITAL LITEWSKA (B)

– Agnieszka Gawrońska
– Dorota Gieruszczak-Białek

SZPITAL im. ORŁOWSKIEGO (B)

– Aleksandra Słabik-Ledóchowska
– Małgorzata Sochacka

REJON ZŁOTEGO WIEKU (A)

– Grażyna Choderna
– Daniela Machnicka-Bacciarelli
– Konrad Pszczołowski

REJON ZŁOTEGO WIEKU (C)

– Ewa Komorowska-Zienkiewicz
– Jacek Kubiak
– Włodzimierz Cerański
– Anna Wilmowska-Pietruszyńska

DZIEKANÓW LEŚNY

– Antoni Rogóyski

OTWOCK (A)

– Halina Makowska
– Artur Kuliński

OTWOCK (B)

– Beata Mirkowicz
– Barbara Materny-Łukaszewska

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

– Ahmed Jadao
– Jolanta Niesiobędzka

STOCER – KONSTANCIN-JEZIORNA

– Jan Dudek
– Paweł Baranowski

SZPITAL PRUSZKÓW

– Bogdan Ostrowski
– Krzysztof Rymuza
– Michał Stępka

PRUSZKÓW

– Krzysztof Sankiewicz
– Krzysztof Schreyer

INST. PATOLOGII i FIZJOLOGII SŁUCHU

– Witold Cieśla
– Henryk Skarżyński
– Anna Geremek
– Elżbieta Włodarczyk

SZPITAL ZACHODNI

– Małgorzata Osiadacz
– Marek Stopiński
– Adam Zabrzygraj

GRUPA ZACHÓD – GRODZISK MAZ.

– Adam Galewski
– Danuta Bartczak
– Grażyna Pacocha

SOCHACZEW

– Marta Gałecka
– Witold Bołoz
– Sławomir Wronisz

ŻYRARDÓW

– Jadwiga Kępińska
– Grażyna Olszewska
– Jerzy Rybicki

CIECHANÓW (A)

– Igor Kwaśniewski
– Przemysław Michalski
– Małgorzata Kuskowska-Czajka
– Andrzej Sopliński

PŁOŃSK

– Józef Swierczek
– Cezary Kłyś

ŻUROMIN

– Włodzimierz Lewandowski

PUŁTUSK

– Piotr Artur Winciunas

MAKÓW MAZOWIECKI SZPITAL

– Andrzej Kos

PRZASNYSZ SZPITAL

– Ewa Gałecka

WYSZKÓW SZPITAL

– Waldemar Chełstowski
– Artur Zaniewski

OSTRÓW MAZOWIECKA SZPITAL

– Andrzej Sawoni
– Wojciech Krzyżanowski

SZPITAL WOJEWÓDZKI SIEDLCE (A)
z Marian Jabłoński
– Ryszard Siedlecki

SZPITAL WOJEWÓDZKI SIEDLCE (B)

– Stanisława Pawełczak
– Tadeusz Tobiasz

SIEDLCE – NIEPUBLICZNE ZOZ-y

– Renata Dmowska
– Maria Łyczywek-Zwierz
– Beata Zalewska-Uchimiak

SOKOŁÓW PODLASKI

– Tadeusz Ciołkowski
– Wiesława Marczuk

GARWOLIN

– Wiesław Struzik
– Iwona Cabaj-Wiater
– Edward Dąbrowski

RADOM – TOCHTERMANA (B)

– Mieczysław Szatanek

RADOM – TOCHTERMANA (C)

– Wiesław Droździkowski

RADOM – JÓZEFÓW (A)

– Bogusław Drotlef
– Jacek Jodłowski
– Jarosław Kosowski

RADOM – JÓZEFÓW (B)

– Monika Lipiec
– Robert Wiraszka
– Julian Wróbel

RADOM – KRYCHNOWICE

– Katarzyna Karpińska

RADOM – REJON ZŁOTEGO WIEKU
– Danuta Anańko
– Bogusława Korbecka
– Alicja Oleszczuk-Milczek

GRÓJEC
– Zbigniew Binio
– Halina Czuchnicka-Polkowska
– Paweł Radwański

SZYDŁOWIEC – PRZYSUCHA

– Bogdan Zajączkowski

-WOLEŃ – PIONKI – JASTRZĘBIA

– Aleksander Pieczyński
– Janusz Wieczorek

KOZIENICE

– Czesław Czechyra
– Dorota Brudnias
LIPSKO
– Krystyna Szostok-Pisarska

IŁŻA

– Stanisław Kozak

WUM SZPITAL BANACHA (D)

– Stanisław Niemczyk
– Andrzej Dąbrowski
– Piotr Korczyński
– Longin Niemczyk

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROL. (B)

– Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
– Renata Bobińska-Tyburska

LEKARZE NZOZ „GRUPA MILANÓWEK”
z Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć

WUM SZPITAL BANACHA (E)

– Marta Starczewska

W poszczególnych rejonach wyborczych utworzonych dla lekarzy dentystów
wybrano następujących delegatów:

WUM STOMATOLOGIA MIODOWA
– Ryszard Majkowski
– Maciej Nowak
– Piotr Sobiech

WUM STOMATOLOGIA LINDLEYA

– Danuta Samolczyk-Wanyura
– Elzbieta Mierzwińska-Nastalska
– Maria Tarnawska

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

– Andrzej Wojtowicz

WARSZAWA STOMATOLODZY
– PRAKTYKI STOMATOLOGICZNE (E)

– Marcin Majkowski
– Elżbieta Małkiewicz
– Mariola Romańska

WARSZAWSKIE CENTRUM STOMATOL.

– Danuta Lesak
– Waldemar Roszkiewicz
– Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz

GRODZISK MAZ. STOMATOLODZY

– Grzegorz Kwitkiewicz

OTWOCK STOMATOLODZY

– Elżbieta Latoszek-Banasiak
– Andrzej Siarkiewicz

CIECHANÓW – MŁAWA – PŁOŃSK
– PUŁTUSK – ŻUROMIN STOMATOL.
z Wojciech Tenderenda
– Elżbieta Woźniak
– Marta Klimkowska-Misiak

OSTROŁĘKA STOMATOLODZY

– Ewa Bochyńska-Bar
– Paweł Duszyc

OSTRÓW MAZ. – WYSZKÓW
STOMATOLODZY

– Roman Olszewski

GARWOLIN STOMATOLODZY

– Liliana Piwowarczyk

MIŃSK MAZ. STOMATOLODZY
z Piotr Kuchta

RADOM MIASTO STOMATOLODZY

– Ewa Miękus-Paczek
– Agnieszka Leśniak-Trześniewska
– Izabela Senderowska
– Marzena Staniszewska-Kozioł

STOMATOLODZY OIL GRÓJECKA (B)

– Janusz Bugaj

Archiwum