22 listopada 2009

Z Mazowsza

Włosi w stolicy
W połowie września br. przedstawiciele włoskiej fundacji „Fondazione Camiliana Progetto Salute” spotkali się z przedstawicielami mazowieckiego samorządu.

Fundacja planuje utworzenie w jednym z krajów europejskich Międzynarodowego Uniwersytetu Nauk Zdrowotnych pw. św. Kamila, z programem kształcenia obejmującym medycynę, stomatologię, biotechnologię i ekonomię. Ma on być przeznaczony dla studentów z Trzeciego Świata, mających w swych krajach utrudniony dostęp do nowoczesnych metod nauczania. Uczelnia będzie kształcić przyszłą klasę zarządzającą oraz lekarzy, którzy docelowo będą pracowali w krajach swojego pochodzenia. Uniwersytet miałby status uczelni niepaństwowej i byłby oparty na dwóch wydziałach: Wydziale Medycyny Ogólnej i Chirurgii z magisterium w zakresie Medycyny
i Chirurgii, Stomatologii i Protez Dentystycznych, Biotechnologii oraz Wydziale Ekonomii z magisterium z zakresu Zarządzania Ochroną Zdrowia. Podczas spotkania omawiano zarówno możliwości, jakie stwarzałoby utworzenie uczelni, jak i wymogi, które należałoby spełnić, aby inicjatywa zakończyła się sukcesem.

Diabetologia w Wołominie
29 września br. w wołomińskim Szpitalu Powiatowym otwarto poradnię diabetologiczną dla dzieci młodzieży.

Działalność placówki będzie skupiała się głównie na profilaktyce, rozpoznaniu i leczeniu cukrzycy oraz otyłości i zespołu metabolicznego. Pacjenci będą mogli skorzystać z porad dietetycznych, analizy dotychczasowego sposobu żywienia oraz możliwości indywidualnego doboru diety i monitorowania jej skuteczności. Konsultantem poradni została prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.

Jubileusz STOCER-a
13 września br. w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w podwarszawskim Konstancinie odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia powstania placówki.

Uroczystość była okazją do propagowania zdrowego stylu życia, edukacji w zakresie współczesnych możliwości leczenia i rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, upowszechniania wiedzy na temat usług świadczonych przez STOCER,
a także do przełamania barier udziału osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. STOCER jest jednym z wiodących szpitali w Polsce, a osiągnięcia zespołu medycznego w zakresie chirurgii i rehabilitacji są cenione na świecie.

Pomnik w Ostrołęce
Ostrołęczanie zawiązali komitet budowy pomnika dr. Józefa Psarskiego.

Według planów rzeźba z brązu w formie ławeczki z siedzącą postacią doktora stanie na istniejącym skwerze jego imienia już w przyszłym roku. Dr Józef Psarski, uznany za jedną z najbardziej zasłużonych dla Ostrołęki osobistości, był znanym lekarzem i społecznikiem. Posiadał dyplom doktora medycyny i 3 specjalizacje: internisty, pediatry i ginekologa-położnika. Znany był z bezinteresownej pomocy dla wszystkich potrzebujących. Prowadził też działalność oświatową i społeczną. Wspomagał rozwój szkolnictwa w regionie, był radnym miejskim i starostą. Dzięki jego staraniom powstał w okresie międzywojennym pierwszy w Ostrołęce sklep spółdzielczy, kasa zapomogowo-pożyczkowa oraz Towarzystwo Wioślarskie. Pomnik ma powstać z datków pieniężnych od mieszkańców Ostrołęki, a inicjatorem budowy jest Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

Piotr Kaczmarek

Archiwum