11 grudnia 2009

Nasze ZOZ-y

X-lecie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

SZPZLO Warszawa Praga-Północ na terenie Pragi-Północ i Targówka działa w 5 przychodniach, w zakresie POZ, specjalistyki, NPL, transportu sanitarnego oraz diagnostyki. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi personelu realizuje i doskonali misję zakładu „Otwarci na zmiany skutecznie zapobiegamy i leczymy”. W ciągu ostatnich 10 lat ZOZ rozwijał się dynamicznie i podnosił jakość świadczonych usług, czego dowodem są opinie pacjentów oraz nagrody, wyróżnienia, certyfikaty w tym m.in. ISO 9001:2000, Godło „Teraz Polska”, akredytacja dla POZ, oraz I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny” w kategorii publiczne zakłady lecznictwa otwartego.

Dyrektor Alina Chraboł-Sura

SPZZLO Warszawa-Żoliborz po raz kolejny wśród najlepszych

W listopadzie 2009 r. rozstrzygnięto III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY. Kapituła Konkursu nagrodziła najlepsze zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym.
W kategorii „Poradnie specjalistyczne” pierwsze miejsce i złotą statuetkę „Perła Eskulapa” po raz trzeci już przyznano Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.
ZOZ-Żoliborz otrzymał również srebrną statuetkę Orła Mazowieckiego Biznesu oraz tytuł Mazowieckiej Firmy Roku 2009.

Dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska

eg

Archiwum