27 grudnia 2009

Obwieszczenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie
z dnia 19 listopada 2009 r.


o wynikach III tury wyborów
delegatów na Okręgowy Zjazd
Lekarzy OIL w Warszawie
VI kadencji 2009-2013
przeprowadzonych w okresie
3 listopada 2009
do 18 listopada 2009 r.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, w związku z uchwałą nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-
-2013 oraz uchwałą nr 9/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach III tury wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013 podaje się do wiadomości członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyniki wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013.

§ 1.
III turę wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009–2013, zwanych dalej „wyborami”, przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza, powołana uchwałą nr 13/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r.

§ 2.
1) W okresie od 3.11.2009 r. do 18.11.2009 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie przeprowadziła zebrania wyborcze w 18 rejonach wyborczych utworzonych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie na obszarze działania Izby;

2) w wyniku przeprowadzonych zebrań wyborczych w III turze wybrano 34 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie, w tym: 28 lekarzy i 6 lekarzy dentystów.

K6.01/001 SZPITAL CZERNIAKOWSKI
Henryk Wacławek, Mariusz Miśkiewicz,
Jan Świątkowski, Kazimierz Wardyn
K6.01/032 „ATTIS”
Wiesław Dideńko, Bohdan Bzowski,
Dariusz Jędrasiak
K6.01/151 RADOM – REJON ZŁOTEGO WIEKU Danuta Anańko, Bogumiła Korbecka,
Alicja Oleszczuk-Milczek
K6.01/199 OTWOCK – STOMATOLODZY
Elżbieta Latoszek-Banasiak,
Andrzej Siarkiewicz
K6.01/157 SZYDŁOWIEC – PRZYSUCHA
Bogdan Zajączkowski
K6.01/209 RADOM OKOLICE
– STOMATOLODZY
Jadwiga Kazana, Anna Kawecka-Piwońska, Anna Popis-Witkowska
K6.01/205 SOKOŁÓW PODLASKI
– WĘGRÓW – STOMATOLODZY
Rafał Flakowski
K6.01/038 WUM – SZPITAL BANACHA (A)
Renata Andrzejewska, Paweł Andruszkiewicz, Magdalena Glazer, Teresa Korta,
Małgorzata Żukowska
K6.01/041 WUM – ANATOMICUM
Elżbieta Borowiecka, Tadeusz Pawlikowski
K6.01/043 WUM – SZPITAL LINDLEYA (B)
Grzegorz Benke, Wojciech Maria Kuś,
Paweł Lewandowski, Lech Ruszkowski, Krzysztof Wasiak
K6.01/140 SIEDLCE – ŁOSICE POWIAT
Mariusz Bala, Aleksander Klimowicz,
Małgorzata Steć
K6.01/009 SZPITAL GROCHOWSKI
Rafał Łukaszewicz, Dariusz Patoleta

3) Ogólna liczba delegatów wybranych
w III turze stanowi 6,07%.

§ 3.
W związku z błędnie wpisaną na listę delegatów wybranych w rejonie wyborczym K6.01/139 Siedlce Niepubliczne ZOZ-y lekarz Beatą Zalewską- Uchimiak w Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 października 2009 r. o wynikach wyborów II tury delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie na kadencję 2009-2013 dokonuje się następującej zmiany:
1. w § 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3) „w II turze wybrano 74 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, w tym 73 lekarzy, lekarzy dentystów 1”.
4) Na liście wybranych delegatów umieszczonych w rubryce K.06.139 Siedlce Niepubliczne ZOZ-y skreśla się nazwisko Beaty Zalewskiej-Uchimiak.

§ 4.
W związku ze śmiercią delegatki wybranej w I turze wyborów, lekarz Grażyny Choderny, wybranej w rejonie wyborczym nr 101 Rejon Złotego Wieku (A), na zwołanym zebraniu tego rejonu, w trybie wyborów uzupełniających, w dniu 9 listopada 2009 r. dokonano wyboru delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie – lekarza Jana Podgórskiego.

§ 5.
1) W następujących rejonach wyborczych nie wybrano delegatów z powodu
niedostatecznej liczby uczestników:

Lp. Nr rejonu Nazwa rejonu

1 K6.01/006 Szpital Chirurgii Urazowej
– Barska
2 K6.01/008 Ochota
4 K6.01/011 Praga Południe (A)
5 K6.01/012 Praga Południe (B)
6 K6.01/020 Rejon Złotego Wieku (I)
7 K6.01/023 Wola
8 K6.01/035 Zespół Neuropsychiatrycz-
ny Zagórze
9 K6.01/036 Pogotowie Ratunkowe
10 K6.01/037 MZ – ZUS – NFZ
– Min. Sprawiedliwości
11 K6.01/042 WUM – Szpital Lindleya (A)
12 K6.01/048 CMKP – Marymoncka
13 K6.01/061 Instytut Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN
14 K6.01/065 Lekarze cywilni MON
– Szaserów (A)
15 K6.01/066 Lekarze cywilni MON
– Koszykowa
16 K6.01/071 Rejon Złotego Wieku (F)
17 K6.01/074 Centrum Zdrowia „Mermed”
18 K6.01/076 Medycyna Pracy (A)
19 K6.01/078 Medycyna Pracy (C)
20 K6.01/080 Lekarze Warszawa NZOZ (A)
21 K6.01/081 Lekarze Warszawa NZOZ (B)
22 K6.01/082 Lekarze Warszawa NZOZ (C)
23 K6.01/083 Lekarze Warszawa NZOZ (D)
24 K6.01/085 Rejon Złotego Wieku (H)
25 K6.01/086 Warszawa
– Praktyki lekarskie (A)
26 K6.01/087 Warszawa
– Praktyki lekarskie (B)
27 K6.01/088 Warszawa
– Praktyki lekarskie (C)
28 K6.01/089 Warszawa
– Praktyki lekarskie (D)
29 K6.01/090 Warszawa
– Praktyki lekarskie (E)
30 K6.01/091 Warszawa
– Praktyki lekarskie (F)
31 K6.01/092 Warszawa
– Praktyki lekarskie (G)
32 K6.01/093 Warszawa
– Praktyki lekarskie (H)
33 K6.01/094 Warszawa
– Praktyki lekarskie (I)
34 K6.01/095 Lekarze – OIL Grójecka (A)
35 K6.01/100 Dom Lekarza Seniora
36 K6.01/102 Rejon Złotego Wieku (B)
37 K6.01/104 Rejon Złotego Wieku (D)
38 K6.01/105 Powiat warszawski zachodni
39 K6.01/106 „Vita-med”
Praktyka Lekarza Rodzinnego
40 K6.01/108 Powiat warszawski
zachodni – Praktyki lekarskie (A)
41 K6.01/109 Powiat warszawski
zachodni – Praktyki lekarskie (B)
42 K6.01/112 Otwock (C)
43 K6.01/113 Legionowo
44 K6.01/115 Piaseczno
45 K6.01/122 Wołomin – NZOZ (B)
46 K6.01/123 Mińsk Mazowiecki
47 K6.01/127 Mława
48 K6.01/131 Ostrołęka (A)
49 K6.01/132 Lekarze POZ – Ostrołęka,
Ostrów Maz., Maków Maz.,
Przasnysz, Wyszków
50 K6.01/143 Węgrów
51 K6.01/144 Radom – Tochtermana (A)
52 K6.01/150 Radom Miasto
– Opieka podstawowa
53 K6.01/152 Białobrzegi
– Nowe Miasto – Warka
54 K6.01/181 Lekarze – OIL Grójecka (C)
55 K6.01/189 Lekarze – OIL Grójecka (D)
56 K6.01/197 Lekarze – OIL Grójecka (E)
57 K6.01/211 Lekarze cywilni MON
– Szaserów (B)
58 K6.01/213 Ciechanów (B)
59 K6.01/214 Ostrołęka (B)
60 K6.01/215 Lekarze – OIL Grójecka (F)
61 K6.01/216 Lekarze – OIL Grójecka (G)
62 K6.01/162 Mokotów – Stomatolodzy (A)
63 K6.01/163 Mokotów – Stomatolodzy (B)
64 K6.01/164 Ursynów – Wilanów
– Stomatolodzy
65 K6.01/165 Stomatolodzy – Ochota
– Włochy – Ursus – SPZOZ dla szkół
wyższych
66 K6.01/166 Śródmieście – Stomatolodzy
67 K6.01/167 Bemowo – Stomatolodzy
68 K6.01/168 Wola – Stomatolodzy
69 K6.01/169 Praga Południe – Wawer
– Wesoła – Rembertów – Stomatolodzy
70 K6.01/170 Praga Północ – Białołęka
– Targówek – Bródno – Stomatolodzy
71 K6.01/171 Żoliborz Stomatolodzy
72 K6.01/172 Warszawa Stomatolodzy
– Praktyki stomatologiczne (A)
73 K6.01/173 Warszawa – Stomatolodzy – Praktyki stomatologiczne (B)
74 K6.01/174 Warszawa – Stomatolodzy – Praktyki stomatologiczne (C)
75 K6.01/175 Warszawa – Stomatolodzy – Praktyki stomatologiczne (D)
76 K6.01/177 Warszawa – Stomatolodzy – Praktyki stomatologiczne (F)
77 K6.01/178 Warszawa – Stomatolodzy – Praktyki stomatologiczne (G)
78 K6.01/180 „Attis” Medycyna Pracy
– Stomatolodzy
79 K6.01/182 „Luxmed” – „Prima-dent”
– „Enel-med”
80 K6.01/183 Fundacja Promocji
Inicjatyw Stomatologicznych
81 K6.01/184 Stomatolodzy
nie wykonujący zawodu (A)
82 K6.01/185 Stomatolodzy
nie wykonujący zawodu (B)
83 K6.01/186 Stomatolodzy
nie wykonujący zawodu (C)
84 K6.01/187 Stomatolodzy
– OIL Grójecka (A)
85 K6.01/188 Stomatolodzy cywilni MON
86 K6.01/190 Powiat warszawski
zachodni – Praktyki dentystyczne (A)
87 K6.01/191 Powiat warszawski
zachodni – Praktyki dentystyczne (B)
88 K6.01/192 Powiat warszawski
zachodni – Praktyki dentystyczne (C)
89 K6.01/194 Wołomin – Stomatolodzy
90 K6.01/195 Nowy Dwór Mazowiecki
– Legionowo – Stomatolodzy
91 K6.01/196 Piaseczno – Stomatolodzy
92 K6.01/198 Stomatolodzy
– powiat pruszkowski
93 K6.01/200 Sochaczew – Żyrardów
– Stomatolodzy
94 K6.01/204 Siedlce – Łosice
– Stomatolodzy
95 K6.01/205 Sokołów Podlaski
– Węgrów – Stomatolodzy
96 K6.01/209 Radom okolice
– Stomatolodzy
97 K6.01/217 Maków Maz.
– Przasnysz – Stomatolodzy

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa
Warszawa, 19 listopada 2009 r.

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o dokonanej zmianie
w Załączniku „Lista wybranych delegatów” na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencję 2009-2013

Na podstawie § 12. ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów
i tych delegatów, w związku z uchwałą nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 i w związku z uchwałą nr 11/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. Okręgowej Komisji Wyborczej, obwieszcza się, co następuje:

§ 1.
W Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencję 2009 – 2013 z dnia 3 lipca 2009 r. w § 3. pkt 1 w pozycji K6.01/155 Kozienice na skutek omyłkowo wpisanego delegata, nazwisko Brudnias Dorota zmienia się na nazwisko Brudnias Tadeusz.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa
Warszawa, dnia 1 grudnia 2009

KOMUNIKAT
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 listopada 2009 r.

1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013 przeprowadzono na podstawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych
organów i tych delegatów
w okresie od
1 kwietnia 2009 do 18 listopada 2009 r., w trzech turach wyborów w 220 rejonach wyborczych – (169 rejonów dla lekarzy, 50 rejonów dla lekarzy dentystów i 1 rejon wspólny dla lekarzy i lekarzy emerytów), powołanych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych zmienionych uchwałą nr 140/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r.

2. Liczba członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych na listy rejonów wyborczych, wyniosła 27 825, w tym: 21 831 lekarzy i 5 997 lekarzy dentystów.

3. Liczba mandatów dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 ustalona w stosunku 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków rejonu wyborczego, na podstawie uchwały nr 1537/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. i uchwały nr 2/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych, wyniosła 560, w tym dla lekarzy 430, dla lekarzy dentystów 130.

4. Wyniki wyborów przeprowadzone
w trzech turach (I – 1.04.2009 – 3.07.2009);
(II – 1.09.2009 – 2.10.2009); (III – 3.10.
– 2.11.2009, 3.XI.2009 – 18.XI.2009), w okresie od 1.IV.2009 – 18.XI.2009 zostały ogłoszone w obwieszczeniach Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2009 r., 3 października 2009 r., 2 listopada 2009 r., 19 listopada 2009 r. Ustalone wyniki wyborów, na podstawie których mandaty uzyskały 304 osoby, w tym 270 lekarzy
i 34 lekarzy dentystów, zostały opublikowane w miesięczniku PULS oraz na stronie internetowej izby: www.puls@warszawa.oil.org.pl.
Ogólna liczba delegatów wybranych po III turach stanowi 54,28%.

5. Lista wybranych delegatów, w porządku alfabetycznym, ustalona na podstawie Obwieszczeń Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik Komunikatu.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

Załącznik do Regulaminu obrad
XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie

Lista delegatów na OZL
kadencja 2009-2013

mandat – nazwisko, imię, drugie imię
– tytuł zawodowy

(L) – lekarz; (LD) – lekarz dentysta

1 Abramczuk Elżbieta Maria (L)
2 Adamowicz Robert (L)
3 Aleksandrowicz Ryszard (L)
4 Anańko Danuta Gertruda (L)
5 Ancyparowicz Stanisław (L)
6 Andruszkiewicz Paweł (L)
7 Andrzejewska Renata Anna (L)
8 Anioł-Strzyżewska Krystyna Maria (L)
9 Bala Mariusz Jerzy (L)
10 Baranowicz Barbara Maria (L)
11 Baranowski Paweł Dariusz (L)
12 Barbachowska Janina Weronika (L)
13 Bartczak Danuta Barbara (L)
14 Bendek Andrzej Jacek (L)
15 Benke Grzegorz Tomasz (L)
16 Bieganowska Katarzyna Zofia (L)
17 Bielecki Krzysztof (L)
18 Bierca Jacek Józef (L)
19 Binio Zbigniew (L)
20 Bobek-Pstrucha Ewelina Zofia (L)
21 Bobińska-Tyburska Renata Alicja (L)
22 Bochyńska-Bar Ewa Maria (LD)
23 Bogucki Arkadiusz Andrzej (L)
24 Bojakowski Jacek (L)
25 Bołoz Witold (L)
26 Borkowski Wojciech Józef (L)
27 Borowiecka Elżbieta Barbara (L)
28 Borys Marcin Jakub (L)
29 Broniek Grażyna (L)
30 Brudnias Tadeusz (L)
31 Bugaj Janusz Marek (LD)
32 Burczyn Lidia Katarzyna (L)
33 Bzowski Bohdan Janusz (L)
34 Cabaj-Wiater Iwona Małgorzata (L)
35 Celiński Adam (L)
36 Cerański Włodzimierz Andrzej (L)
37 Chahwan Maroun Joseph (L)
38 Chełstowski Waldemar (L)
39 Chmielewski Przemysław
Aleksander (L)
40 Chodzińska Barbara Maria (L)
41 Cholewińska Dorota Magdalena (L)
42 Chruściel Tadeusz Lesław (L)
43 Cieśla Witold Antoni (L)
44 Ciołkowski Tadeusz (L)
45 Ciupak Arkadiusz Jerzy (L)
46 Czarkowski Marek Klaudiusz (L)
47 Czechyra Czesław Jan (L)
48 Czerniawska-Ankiersztejn
Małgorzata Maria (L)
49 Czernicki Zbigniew Maria (L)
50 Czuchnicka-Polkowska Halina
Barbara (L)
51 Danielska-Klimek Maria Elżbieta (L)
52 Danko Mikołaj Paweł (L)
53 Dąbrowski Andrzej Jan (L)
54 Dąbrowski Edward Marcin (L)
55 Dąmbski Tomasz (L)
56 Dideńko Wiesław Marian (L)
57 Dmowska Renata Grażyna (L)
58 Dobrzyński Paweł Piotr (L)
59 Drewniak Wojciech Paweł (L)
60 Drotlef Bogusław Juliusz (L)
61 Droździkowski Wiesław Stanisław (L)
62 Dudek Jan Andrzej (L)
63 Durczyński Andrzej Bernard (L)
64 Durlik Marek Ryszard (L)
65 Duszyc Paweł Damian (LD)
66 Dziarczykowska-Kopeć
Aleksandra Lidia (L)
67 Dziubiński Krzysztof Jerzy (L)
68 Flakowski Rafał Bartłomiej (LD)
69 Franczuk-Gwiazda Maria
Magdalena (L)
70 Galewski Adam (L)
71 Gałecka Ewa (L)
72 Gałecka Marta (L)
73 Garlicki Janusz Maria (L)
74 Gawrońska Agnieszka Anna (L)
75 Gączarek-Belczyk Ewa (L)
76 Geremek Anna Dorota (L)
77 Gieruszczak-Białek Dorota (L)
78 Glazer Magdalena Janina (L)
79 Godlewski Krzysztof (L)
80 Gołębiewska Hanna Romana (L)
81 Grądalski Wojciech (L)
82 Greszata Lidia Monika (L)
83 Grochowicz Paweł Maciej (L)
84 Grudniak Mariusz Piotr (L)
85 Hawryłkiewicz Iwona Elżbieta (L)
86 Higersberger Józef (L)
87 Hozyasz Konrad Kamil (L)
88 Huzior Leszek Jacek (L)
89 Iwaszkiewicz Bohdan (L)
90 Jabłoński Marian (L)
91 Jadou Ahmed (L)
92 Jasiński Roman Bogusław (L)
93 Jaworski Janusz Andrzej (L)
94 Jezierski Paweł Henryk (L)
95 Jędrasiak Dariusz Sławomir (L)
96 Jędrzejewski Grzegorz Igor (L)
97 Jędrzejowski Maciej Józef (L)
98 Jodłowski Jacek (L)
99 Karpińska Katarzyna (L)
100 Karwacki Marek Witold (L)
101 Kawecka-Piwońska Anna Danuta (LD)
102 Kazana Jadwiga Elżbieta (LD)
103 Kępińska Jadwiga Teresa (L)
104 Kiprian Dorota (L)
105 Klimkowska-Misiak Marta Elżbieta (LD)
106 Klimowicz Aleksander Mieczysław (L)
107 Klonowska-Żelazko Wanda (L)
108 Klukowski Mirosław Andrzej (L)
109 Kłys Cezary Arkadiusz (L)
110 Konopka Anna Iwona (L)
111 Korbecka Bogusława (LD)
112 Korczyński Piotr Paweł (L)
113 Korta Teresa (L)
114 Kos Andrzej Jan (L)
115 Kosowski Jarosław Andrzej (L)
116 Kostrzewa Janusz Stefan (L)
117 Kośmicki Marek Antoni (L)
118 Kotlicki Aleksander Kazimierz (L)
119 Kozak Stanisław Józef (L)
120 Kozera Maria (L)
121 Kozłowski Marek (L)
122 Kożuch Michał (L)
123 Krajewski Romuald (L)
124 Król Małgorzata Hanna (L)
125 Kryszałowicz Bożena Barbara (L)
126 Krzywdziński Witold Stefan (L)
127 Krzyżanowski Wojciech Eugeniusz (L)
128 Kubiak Jacek Andrzej (L)
129 Kuchta Piotr Krzysztof (LD)
130 Kuliński Artur Andrzej (L)
131 Kuskowska-Czajka Małgorzata
Jadwiga (L)
132 Kusto Ewa Wiktoria (L)
133 Kusz-Rynkun Agata Iwona (L)
134 Kuszyński Robert Mariusz (L)
135 Kuś Wojciech Maria (L)
136 Kutera Paweł Władysław (L)
137 Kużawczyk Andrzej Jacek (L)
138 Kwaśniewski Igor (L)
139 Kwiatkowska Małgorzata Wiktoria (L)
140 Kwiatkowski Jacek Zbigniew (L)
141 Kwitkiewicz Grzegorz Witold (LD)
142 Laskowski Wojciech Mariusz (L)
143 Latoszek-Banasiak Elżbieta
Helena (LD)
144 Lepieszko Witold Tomasz (L)
145 Lesak Danuta (LD)
146 Leśniak-Trześniewska Agnieszka
Ewa (LD)
147 Lewandowski Paweł (L)
148 Lewandowski Tomasz Paweł (L)
149 Lewandowski Włodzimierz Tomasz (L)
150 Lewińska Marzena Monika (L)
151 Lindner Bogusław Robert (L)
152 Lipiec Monika (L)
153 Luźniak Paweł (L)
154 Łaguna Paweł Józef (L)
155 Łaniewski-Wołłk Przemysław
Marek (L)
156 Łempicki Jacek Stanisław (L)
157 Łukaszewicz Rafał Jerzy (L)
158 Łyczywek-Zwierz Maria Józefa (L)
159 Machnicka-Bacciarelli Daniela
Janina (L)
160 Machura-Wiewiórko Grażyna
Henryka (L)
161 Madej Krzysztof Tytus (L)
162 Maj Stanisław Józef (L)
163 Majkowski Marcin Wojciech (LD)
164 Majkowski Ryszard (LD)
165 Majsterek Magdalena Anna (L)
166 Makowska Grażyna (L)
167 Makowska Halina Cecylia (L)
168 Makuch Krzysztof Andrzej (L)
169 Malinowski Krzysztof (L)
170 Małkiewicz Elżbieta Hanna (LD)
171 Mańczak Rafał Leszek (L)
172 Marczuk Wiesława Bożena (L)
173 Matej Małgorzata Maria (L)
174 Materny-Łukaszewska Barbara
Joanna (L)
175 Mazurek Dorota Anna (L)
176 Mendel Tadeusz Andrzej (L)
177 Michalski Przemysław Artur (L)
178 Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
Maria (LD)
179 Miękus-Pączek Ewa (LD)
180 Mirkowicz Beata Agata (L)
181 Mirski Siemiomysł (L)
182 Miśkiewicz Mariusz Robert (L)
183 Morliński Andrzej Bogumił (L)
184 Napiórkowski Grzegorz (L)
185 Nekanda-Trepka Ładysław Józef (L)
186 Niemczuk-Szczytkowska Anna
Małgorzata (L)
187 Niemczyk Longin Bartłomiej (L)
188 Niemczyk Stanisław (L)
189 Niemirowski Wojciech Adam (L)
190 Niesiobędzka Jolanta Urszula (L)
191 Nosarzewski Jerzy Tomasz (L)
192 Nowak Maciej (LD)
193 Obrowska Danuta Maria (L)
194 Oleszczuk-Milczek Alicja (L)
195 Olszewska Grażyna Antonina (L)
196 Olszewski Roman Jan (LD)
197 Oppeln-Bronikowski Lech
Sławomir (L)
198 Opuchlik Andrzej Marek (L)
199 Osiadacz Małgorzata Hanna (L)
200 Ostrowski Bogdan Wiktor (L)
201 Otłowski Michał Władysław (L)
202 Otto Maciej Bolesław (L)
203 Pachucki Janusz Stanisław (L)
204 Pacocha Grażyna (L)
205 Paluszkiewicz Rafał (L)
206 Pasierbski Wojciech Władysław (L)
207 Pastuszek-Tyc Małgorzata Józefa (L)
208 Pastuszko Andrzej Jan (L)
209 Patoleta Dariusz (L)
210 Pawełczak Stanisław (L)
211 Pawlikowski Tadeusz Michał (L)
212 Perdzyński Andrzej Ewaryst (L)
213 Piątkiewicz Jacek Antoni (L)
214 Pieczyński Aleksander
Włodzimierz (L)
215 Pietrzykowska-Bodnar Bożena
Henryka (L)
216 Piróg Maciej Jan (L)
217 Piwowarczyk Liliana Barbara (LD)
218 Podgórski Jan Antoni (L)
219 Pokłoński Jarosław Leszek (L)
220 Polnik Dariusz Kazimierz (L)
221 Popis-Witkowska Anna Marianna (LD)
222 Popławska Lidia Ewa (L)
223 Pszczołowski Konrad Stefan (L)
224 Radwański Paweł (L)
225 Radziwiłł Konstanty (L)
226 Rogóyski Antoni (L)
227 Romańska Mariola Jolanta (LD)
228 Romiszewski Michał Jarosław (L)
229 Rosłon Jarosław (L)
230 Roszkiewicz Waldemar Cezary (LD)
231 Rusiecka-Kuczałek Elżbieta (L)
232 Ruszkowski Lech Jerzy (L)
233 Rybicki Jerzy Marek (L)
234 Rychłowska-Pruszyńska
Magdalena Emilia (L)
235 Rymuza Krzysztof (L)
236 Samolczyk-Wanyura Danuta
Kazimiera (LD)
237 Sankiewicz Krzysztof Tadeusz (L)
238 Sawicki Jan (L)
239 Sawoni Andrzej Ryszard (L)
240 Schreyer Krzysztof Saturnin (L)
241 Senderowska Izabela Sylwia (LD)
242 Siarkiewicz Andrzej Krzysztof (LD)
243 Siedlecki Ryszard Sławomir (L)
244 Siemaszko Janusz Bogusław (L)
245 Skarżyński Henryk (L)
246 Skoczylas Agnieszka Maria (L)
247 Słabik-Ledóchowska Aleksandra
Jolanta (L)
248 Słodkowski Maciej Tomasz (L)
249 Sobiech Piotr (LD)
250 Sochacka Małgorzata Magda (L)
251 Sopliński Andrzej Adam (L)
252 Sosińska-Makowska Iwona (L)
253 Staniszewska-Kozioł Marzena
Janina (LD)
254 Stańczak Ryszard (L)
255 Starczewska Marta Ewa (L)
256 Steć Małgorzata Ewa (L)
257 Stępka Michał Włodzimierz (L)
258 Stopiński Marek (L)
259 Struzik Wiesław Tomasz (L)
260 Surowiecki Robert Jerzy (L)
261 Sypuła Mirosław Stanisław (L)
262 Szaniawska-Bartnicka Agnieszka
Hanna (L)
263 Szatanek Mieczysław Dariusz (L)
264 Szostek Grzegorz Marek (L)
265 Szostok-Pisarska Krystyna (L)
266 Szymkiewicz Czesław Józef (L)
267 Świątkowski Jan Stefan (L)
268 Świerczek Józef Jan (L)
269 Tarasiuk Emilia (L)
270 Targowski Michał Andrzej (L)
271 Tarnawska Maria Beata (LD)
272 Tenderenda Wojciech Emilian (LD)
273 Tobiasz Tadeusz (L)
274 Urniaż-Grabowska Ligia Teresa (L)
275 Wacławek Henryk Józef (L)
276 Walc Maria Róża (L)
277 Wardyn Kazimierz (L)
278 Wasiak Krzysztof Paweł (L)
279 Wąsowicz-Cićkiewicz Hanna (LD)
280 Wernic Katarzyna Wiktoria (L)
281 Wieczorek Janusz Wojciech (L)
282 Wierzbicki Paweł (L)
283 Wieteska-Klimczak Anna (L)
284 Wilmowska-Pietruszyńska Anna
Jolanta (L)
285 Winciunas Piotr Artur (L)
286 Wiraszka Robert (L)
287 Włodarczyk Andrzej Witold (L)
288 Włodarczyk Elżbieta Anna (L)
289 Wojda Emil (L)
290 Wojtowicz Andrzej (LD)
291 Woźniak Elżbieta (LD)
292 Wójcicka-Urbańska Barbara
Jawiga (L)
293 Wronisz Sławomir (L)
294 Wróbel Julian Artur (L)
295 Wróblewska-Kałużewska Maria
Jadwiga (L)
296 Wróblewski Tomasz Jerzy (L)
297 Zabrzygraj Adam Marek (L)
298 Zajączkowski Bogdan Marian (L)
299 Zaława-Dąbrowska Małgorzata
Grażyna (L)
300 Zaniewski Artur Ryszard (L)
301 Zieliński Tomasz Andrzej (L)
302 Zienkiewicz-Komorowska Ewa
Irena (L)
303 Żukowska Małgorzata (L)
304 Żydak Joanna Ewa (L)

Archiwum