3 grudnia 2009

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej kadencja 2009-2013 prof. zw. n. med. Zbigniew Czernicki

Specjalista neurochirurg, absolwent AM w Lublinie.W latach 1965-1971 pracował w Klinice Neurochirurgicznej AM w Lublinie, od 1971 do 1985 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej PAN na stanowisku adiunkta, a od 1985 r na stanowisku docenta. W 1980 r. Rada Naukowa Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN nadała mu tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy „Wczesne następstwa doświadczalnego urazu czaszkowo-mózgowego wywołanego przyspieszeniem kątowym”. Od 1994 r. profesor zwyczajny nauk medycznych. Autor 160 publikacji naukowych, poglądowych i kazuistycznych. Kierownik Kliniki Neurochirurgii IMDiK PAN i dyrektor IMDiK PAN, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, przewodniczący Komisji Homeostazy Wewnątrzczaszkowej. W latach 1989-1993 zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie, 1993-2001 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie, 2001-2005 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 2005-2009 zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Archiwum