8 grudnia 2009

Profilaktyka w Centrum Onkologii

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie wzbogaci się o nowy obiekt służący profilaktyce. W miejscu, gdzie dawniej stał budynek zaplecza technicznego, powstaje pawilon Centrum Profilaktyki Nowotworów.

W pawilonie znajdą się poradnie profilaktyczne: raka piersi, raka szyjki macicy z pracownią, raka jelita grubego, genetyczna oraz Poradnia Pomocy Palącym. Powierzchnia Centrum to ok. 3,2 tys. m kw. Budowa pawilonu została sfinansowana ze środków Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, a na wykończenie i wyposażenie przewidziane są fundusze własne Centrum Onkologii, MZ oraz unijne. Nadzór merytoryczny nad inwestycją sprawuje pełnomocnik, dyrektor CO ds. programów przesiewowych dr n. med. Jerzy Giermek.
Oddanie do użytku Centrum Profilaktyki Nowotworów planowane jest na maj 2011 r.
mkr

Archiwum