22 grudnia 2009

Trzy życzenia

Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowały 7 grudnia 2009 r. debatę pt. „Trzy życzenia dla systemu opieki zdrowotnej na rok 2010”. Jej uczestnicy przedstawiali najpilniejsze i najtrudniejsze ich zdaniem problemy systemu ochrony zdrowia, które powinny być rozwiązane w rozpoczynającym się roku. „Puls” był patronem medialnym debaty.
Zdaniem Jakuba Szulca, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, w 2010 r. NFZ otrzyma o ok. 1,5 mld zł mniej niż w roku poprzednim. Szczególnej wagi nabiera więc odpowiedni podział środków finansowych. Podkreślano też konieczność wprowadzenia pełnej informatyzacji w ochronie zdrowia oraz uchwalenia pakietu ustaw dotyczących polityki lekowej.
Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, życzył wszystkim wprowadzenia rzetelnej informacji nt. strategii ochrony zdrowia, a pacjentom swobodnego poruszania się w systemie. Ponadto zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i dobrego przygotowania aktów prawnych, zwłaszcza prawa farmaceutycznego, refundacji leków, ustawy o ZOZ-ach i o zadaniach samorządów.
Andrzej Włodarczyk, przewodniczący ORL, stwierdził, że życzenia dla systemu ochrony zdrowia są zwykle nierealne. Ale najbardziej cieszyłby się, gdyby decyzje w tej dziedzinie były podejmowane niekoniunkturalnie, merytorycznie. Byłoby to możliwe, gdyby w Polsce przez kilka lat nie było wyborów, a ministerstwo wyzwoliło się spod wpływów polityki. I wreszcie – aby po kłótniach i dyskusjach osoby decydujące o kształcie ochrony zdrowia osiągnęły konsensus.
Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL, uważa, że system zależy od rządzących nim ludzi. Życzył ministrowi zdrowia mądrości, odwagi i rzetelności, a premierowi i prezydentowi – aby pozwolili ministrowi działać. – Nie próbujmy stwarzać raju – zakończył K. Bukiel. – Stwórzmy system ochrony zdrowia na miarę ludzkich możliwości i słabości.
Ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, żartobliwie życzył zarządzającym służbą zdrowia, aby: „znaleźli złoto, które zamienią na środki finansowe; czapkę niewidkę, która pozwoli im na lepsze rozeznanie, co myślą i czują pacjenci.” Pacjentom życzył, aby w 2010 r. nie było gorzej niż w 2009 r., a oni żeby doświadczali troskliwej i życzliwej opieki lekarzy.
mkr

Archiwum