21 grudnia 2009

Wielka przeprowadzka

Od 21 grudnia 2009 r. biuro Izby mieści się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18 (wejście od ul. Rejtana).
Otwarcie i poświęcenie siedziby odbyło się 1 grudnia 2009 r. z udziałem licznych gości.

Archiwum