6 lutego 2010

Implanty słuchowe – sympozjum na Kubie

Pod koniec października 2009 r. odbyło się na Kubie sympozjum „Primer Simposio Cubano-Iberoamericano – Implantes Cocleares & Ciencias Afines”. Rozpoczęło ono nowy cykl konferencji w tym regionie świata dotyczących implantów słuchowych oraz wszelkich problemów, jakie wiążą się ze współczesną audiologią, foniatrią, otochirurgią i rehabilitacją, a także profilaktyką zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Wzięło w nim udział ponad 500 uczestników z 31 krajów.

Obecność najbardziej liczących się naukowców z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Włoch i Wielkiej Brytanii wskazuje na rangę wydarzenia, pozwala prześledzić postęp, umożliwia rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy uczestnikami. Dlatego uderzająca była nieobecność przedstawicieli Europy Środkowo-Wschodniej.
Konferencja iberoamerykańska pokazała, jak duży postęp w zakresie chirurgicznego leczenia wad słuchu jest osiągany w poszczególnych regionach świata oraz kto ma największy wpływ na wdrażanie najnowszych strategii terapeutycznych i technologicznych. Podczas obrad szczególnie dużo uwagi poświęcono zachowaniu jak największych resztek słuchowych dla potrzeb łączonej stymulacji elektryczno-akustycznej, co w praktyce klinicznej stanowi znaczne rozszerzenie wskazań do stosowania różnych typów systemów wszczepialnych. Drugie zagadnienie to stymulacja obuuszna, uzyskiwana w wyniku jednoczesnego lub sekwencyjnego wszczepiania dwóch implantów ślimakowych. Znaczna część obrad została poświęcona zasadom organizacji skutecznej rehabilitacji słuchu i mowy po wszczepieniu implantu słuchowego do ucha wewnętrznego lub środkowego. Miłym akcentem tego spotkania było nadanie przez Kubańskie Towarzystwo Otorynolaryngologiczne tytułu Członka Honorowego wybranym gościom zagranicznym. Otrzymali je profesorowie: prezydent Erwin Offeciers (Belgia), sekretarz generalny Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii Angel Ramos Macias (Hiszpania), Henryk Skarżyński reprezentujący Klub Prezydentów Europejskiej serii konferencji implantów słuchowych u dzieci, prezydent Międzynarodowego Panamerykańskiego Komitetu Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi Hector E. Ruiz (Argentyna), Gerard O’Donoghue (Wielka Brytania), Bernard Fraysse (Francja), Manuel Manrique (Hiszpania) i Levent Sennaroglu (Turcja). Podczas konferencji przedstawiono 45 wykładów, w tym jeden z Polski (H. Skarżyński – „Partial Deafness Treatment”), 51 wolnych doniesień naukowych oraz 11 plenarnych spotkań panelowych. Polskę reprezentowało dwóch przedstawicieli (Panel: Implanty Ślimakowe – współczesne osiągnięcia i możliwości – Henryk Skarżyński; panel: Badania Przesiewowe Słuchu – Piotr H. Skarżyński), którzy przedstawili najnowsze wyniki uzyskane w świecie w zakresie zachowania słuchu w częściowej głuchocie, opracowane z udziałem A. Lorensa i A. Piotrowskiej, oraz wyniki badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym, opracowane przez zespół Instytutu z udziałem K. Kochanka, A. Senderskiego i współpracowników.
Rozpoczęta nowa seria iberoamerykańskich konferencji międzynarodowych pozwoliła nam na umocnienie pozytywnego wizerunku polskich osiągnięć w dziedzinie implantów słuchowych, zwłaszcza w odniesieniu do coraz szerzej widzianego programu wykorzystania resztek słuchu i zachowanie dobrego słuchu na niskich częstotliwościach. Jednocześnie była okazją do pokazania współczesnych możliwości organizacji badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń narządów zmysłów.

Prof. dr hab. n. med.
Henryk Skarżyński
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Archiwum