20 lutego 2010

Nasi w Naczelnej Izbie Lekarskiej


Naczelna Rada Lekarska
Krzysztof Bielecki, Marta Klimkowska-Misiak,
Krzysztof Makuch, Ewa Miękus-Pączek,
Ładysław Nekanda-Trepka, Romuald Krajewski,
Konstanty Radziwiłł, Henryk Skarżyński,
Andrzej Sawoni, Mieczysław Szatanek.

Zastępcy Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

Barbara Baranowicz, Elżbieta Kidawa,
Teresa Korta, Andrzej Kużawczyk,
Jan Świątkowski, Anna Tarkowska,
Lech Żak.

Naczelny Sąd Lekarski

Jerzy Nosarzewski, Tadeusz Młodzianowski,
Wojciech Zelenay.

Naczelna Komisja Rewizyjna
Jacek Kubiak, Janusz Siemaszko.

Archiwum