13 lutego 2010

Podziękowanie

Szanowny Pan dr Andrzej Włodarczyk

Szanowny Panie Doktorze,
Dzieląc się opłatkiem i składając życzenia wszelkich łask Bożych, siły i zdrowia do dalszego pełnienia tej pięknej służby Panu i całej Okręgowej Izbie Lekarskiej, składam również gorące podziękowanie za zorganizowany 17 maja 2009 r. koncert na rzecz dzieci niewidomych w Laskach i przekazane 25 września 7620 zł. Dzięki inicjatywie wybitnego okulisty dr. Bolesława Gepnera, dzieło Matki Elżbiety Czackiej jest kontynuowane. Inicjatywa Pana przeznaczenia dochodu z koncertu na rzecz naszych dzieci jest dowodem na to, że wrażliwość lekarzy na problemy osób dotkniętych przez los jest ciągle niezawodna.
Pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku i życzliwości.

Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Władysław Gołąb

Archiwum