8 lutego 2010

Sukces roku w ochronie zdrowia

Po raz dziesiąty wydawnictwo Termedia i miesięcznik „Menedżer Zdrowia” przyznało nagrody i wyróżnienia w 6 kategoriach w konkursie „Sukces roku
w ochronie zdrowia – liderzy medycyny”. Nagrodzeni z Mazowsza:
– W kategorii „Menedżer Roku 2009
– kierowanie placówkami niepublicznymi”
zwyciężyła Anna Rulkiewicz-Kaczyńska z firmy Luxmed sp. z o.o.
– W kategorii „Zdrowie Publiczne” pierwsze miejsce przyznano Bogdanowi Wojtyniakowi i Pawłowi Goryńskiemu
z Centrum Minitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.
– W kategorii „Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa” zwyciężyli: kampania edukacyjna Depresję można pokonać! Zmień perspektywę Eli Lilly Polska oraz program Poprawa Kontroli Glikemii, realizowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
– W kategorii „Działalność Charytatywna” zwycięzcą została Federacja Stowarzyszeń Amazonki.
– W kategorii „Media – Dziennikarstwo Informacyjne i Edukacyjno-Społeczne” pierwszą nagrodę otrzymała Sylwia Szparkowska z „Rzeczpospolitej”, a jedno z wyróżnień Dominika Sikora z „Dziennika Gazety Prawnej”.
– Ponadto tytuł „Człowiek Roku 2009” otrzymał prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko, za wybitne osiągnięcia.
mkr

Archiwum