20 lutego 2010

Wspólny kierunek studiów WUM i UW

Władze dwóch warszawskich szkół wyższych: WUM i UW podpisały porozumienie w sprawie powołania nowego kierunku studiów – logopedii ogólnej i klinicznej.

Porozumienie podpisali rektorzy obu uczelni, prof. Marek Krawczyk i prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Nowy kierunek będą prowadzić wspólnie: Katedra i Klinika Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego WUM oraz Wydział Polonistyki, Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Będą to studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i zaocznym. Rekrutacja rozpocznie się w 2010 r.
Logopedia jest wprawdzie młodą dyscypliną łączącą zagadnienia medyczne, lingwistyczne i pedagogiczne, ale już od 10 lat uznawana jest za specjalność naukowo-dydaktyczną. Pracami nad przygotowaniem nowego kierunku na WUM zajmują się prof. Mirosław Wielgoś, dziekan I Wydz. Lekarskiego i prof. Kazimierz Niemczyk, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii.
mkr

Archiwum