21 lutego 2010

Współpraca WUM i WIM

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Wojskowy Instytut Medyczny zawarły 21 stycznia 2010 r. umowę o współpracy dotyczącą realizacji wspólnych zamierzeń naukowych i dydaktycznych. Dokument podpisali rektor WUM prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk i dyrektor WIM gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Współpraca naszego Uniwersytetu i Wojskowego Instytutu Medycznego będzie służyła nauce, dydaktyce, leczeniu chorych i społeczeństwu Warszawy” – mówi prof. Marek Krawczyk.
Umowa zakłada realizację wspólnych zamierzeń naukowych, m.in. udział w sieciach badawczych i konsorcjach naukowych, uczestniczenie w projektach badawczych finansowanych ze środków MNiSW oraz z innych źródeł, publikację w periodykach naukowych wyników wspólnych prac. Współpraca dotyczyć będzie również dydaktyki. Studenci WUM będą odbywać praktyki zawodowe na terenie WIM, przy klinikach Instytutu będą działały studenckie koła naukowe, podejmowane będą także inne działania wykorzystujące potencjał Instytutu dla celów dydaktycznych Uniwersytetu.

Archiwum