15 lutego 2010

Z Mazowsza

Nowości w Rudce
11 grudnia ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce.

Pacjenci mają obecnie do dyspozycji dwupiętrowy budynek o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych. Na parterze i pierwszym piętrze znajduje się 18 pokoi wyposażonych w osobne węzły sanitarne. Na drugim piętrze znajdują się m.in.: 6 gabinetów fizykoterapii, w tym laseroterapii
i masażu leczniczego, gabinet kinezyterapii (sala gimnastyczna), sale do terapii zajęciowej, psychologicznej oraz pokój modlitwy. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w samym budynku zamontowano dwie windy. Prace adaptacyjne, prowadzone w latach 2006-2009, obejmowały m.in.: wzmocnienie fundamentów, wymianę stropów i dachu, rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej oraz termomodernizację całego budynku. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 6,7 mln złotych, i obejmował również zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Całość sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

O raku w Gostyninie
4 grudnia ub.r. odbyły się IV Gostynińskie Spotkania z Onkologią.

Impreza skierowana do mieszkańców powiatu zorganizowana została przez władze miasta wraz ze starostwem powiatowym, przy udziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi i Regionalnego Społecznego Komitetu Walki z Rakiem w Łodzi. Pierwszym punktem programu było spotkanie edukacyjne dla uczniów klas maturalnych na temat nowotworów tytoniozależnych i związanych z nadużywaniem alkoholu. W dalszej części uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji lekarzy onkologów na temat m.in. efektów wprowadzenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce, postępów w chirurgii onkologicznej, zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych górnych dróg oddechowych, nowotworów złośliwych szyjki macicy i nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, a także kolonoskopii, jako badania przesiewowego przy nowotworach złośliwych jelita grubego. Oprócz prelekcji wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji w gostynińskim NZOZ Medicus.

Tomograf dla Makowa
W grudniu ub.r. makowski szpital wzbogacił się o nowoczesny tomograf.

Sprzęt został ufundowany przez firmę US Pharmacia, jako wyraz wdzięczności wobec wywodzącego się z Różana byłego prezesa i współzałożyciela tej firmy Wojciecha Napiórkowskiego, który zmarł na raka w 2006 r. Na pamiątkę tego hojnego gestu, przed wejściem do pracowni diagnostyki obrazowej zawisła tablica pamiątkowa, którą odsłonili przedstawiciele firmy. Nowoczesny tomograf otwiera nowe szanse dla szpitala i dla tysięcy mieszkańców powiatu, którzy nie będą już zmuszeni korzystać z usług innych, odległych szpitali.

Konferencja w Białobrzegach
15 grudnia ub.r. w białobrzeskim Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja „Cukrzyca – wyzwanie XXI wieku”.

W czasie spotkania omawiano czynniki ryzyka cukrzycy, sytuację epidemiologiczną, powikłania, problemy medyczne
i społeczne spowodowane cukrzycą u dzieci i młodzieży, przykłady działań w zakresie prewencji cukrzycy, wspieranie działań osób z cukrzycą i sposoby zapobiegania powikłaniom. Konferencję prowadziła Elżbieta Dębska – lekarz diabetolog, członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, przewodniczącą Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W spotkaniu uczestniczyło 68 osób, z których każdy zainteresowany mógł otrzymać indywidualną poradę lub skontrolować glukometr. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe przy współpracy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.

Karetka dla Płońska
22 grudnia ub.r. płoński Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wzbogacił się o nową karetkę.

Ambulans marki volkswagen przystosowany dla potrzeb ratownictwa medycznego kosztował 320 tys. zł. Środki na ten zakup pochodziły w głównej mierze ze starostwa powiatowego, które przeznaczyło na ten cel 190 tys. zł, ponadto 65 tys. zł dołożyły władze miasta, a reszta pochodziła z budżetu szpitala. Był to siódmy ambulans w służbie szpitala, choć jedna z karetek płońskiego pogotowia uległa niedawno wypadkowi.

Winda w Warce
W grudniu ub.r. w wareckim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zainstalowano nową windę dla osób niepełnosprawnych.

Umożliwia ona przewóz osoby na wózku wraz z opiekunem. Przebudowę klatki schodowej, montaż windy i inne niezbędne prace o wartości około 150 tys. zł. sfinansowała gmina Warka.

Piotr Kaczmarek
e-mail: puls-mazowsze@oil.org.pl

Archiwum