14 marca 2010

Depresję trzeba leczyć

Wg szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 121 mln mieszkańców Ziemi choruje na depresję.
W Polsce – ok. 2 mln osób. Tylko połowa z nich otrzymuje właściwą pomoc. Ciężka depresja jest główną przyczyną samobójstw, każdego roku popełnia je na świecie ok. 900 tys. osób.

Armujący jest fakt, że stale rośnie liczba zapadających na depresję. Zdaniem niektórych psychiatrów, jest to choroba w pewnej mierze cywilizacyjna, bowiem jedną z jej przyczyn jest niemożność radzenia sobie za stresem, problemami zawodowymi, codziennymi trudnościami. Czynnikami wywołującymi chorobę mogą być też uwarunkowania dziedziczne, cechy osobowości, ciężkie, długotrwałe choroby. Najnowsze badania kliniczne wskazują także na zaburzenia rytmów okołodobowych.
Dr n. med. Dariusz Wasilewski wymienia najbardziej charakterystyczne objawy depresji: pogorszenie nastroju, uczucie smutku i zobojętnienia, stany lękowe pojawiające się bez powodu, zaburzenia snu, spadek apetytu i utrata masy ciała, zaburzenia pamięci i koncentracji, spowolnienie myślenia, trudności z podejmowaniem decyzji, spadek zainteresowania seksem, zwolnienie ruchów, dochodzące w skrajnych przypadkach do bezruchu, myśli samobójcze.

mkr

Archiwum