23 marca 2010

Prezydium ORL

Prezes ORL Mieczysław Szatanek
Lat 54. Absolwent AM w Warszawie. Specjalista ginekologii i położnictwa, ma też I st. z anestezjologii. Pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na stanowisku starszego asystenta. Wcześniej był p.o. zastępcą dyrektora ds. lecznictwa RSzS i p.o. dyrektorem naczelnym. W samorządzie lekarskim: członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II kadencji, członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w IV kadencji, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w IV kadencji. W kadencji 2005-2009 był wiceprzewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Wiceprezes ORL – Dent. Marta Klimkowska-Misiak
Lat 40. Lekarz dentysta. Absolwentka Śląskiej AM. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, kierunek – zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia. Prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną. W samorządzie lekarskim: od V kadencji – delegat na okręgowy i krajowy zjazd lekarzy, członek ORL, wiceprzewodnicząca i przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów, sekretarz Komisji ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi i NFZ. W VI kadencji przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów, członek Prezydium NRL.
Wiceprezes ORL – Krzysztof Makuch
Lat 54. Absolwent AM w Warszawie. Specjalista ginekolog-położnik. Od 1987 r. pracuje na warszawskiej Woli w lecznictwie otwartym (obecnie SZPZLO Warszawa – Bemowo) oraz prowadzi praktykę prywatną. Ukończył Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Od 1998 r. radny gminy Stare Babice, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Z samorządem lekarskim związany od początku, od okresu organizacyjnego. Skarbnik ORL w Warszawie w I kadencji, przewodniczący ORL w Warszawie w latach 1993-2000, wiceprezes NRL w latach 1997-2000, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2001-2005.
Wiceprezes ORL – Ewa Miękus-Pączek
Lat 54. Lekarz dentysta. Absolwentka Pomorskiej AM w Szczecinie. Ma specjalizację II st. z parodontologii i stomatologii ogólnej. Pracuje w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na stanowisku kierownika Ambulatorium Ogólnego. W samorządzie lekarskim od 1997 r.: m.in. członek Komisji Stomatologicznej OIL w Lublinie, ORL w Warszawie, członek Komisji Bioetyki, członek Krajowej Komisji Wyborczej. W kadencji 2009-2013 także członek NRL.
Sekretarz ORL – Ładysław Nekanda-Trepka
Lat 69. Absolwent AM w Warszawie. Specjalista chirurgii ogólnej i med. sportowej. Przez 28 lat asystent i st. asystent IV Oddz. Chirurgicznego Szpitala Praskiego w Warszawie, w latach 1970-1984 lekarz kadry olimpijskiej PZLA. W okresie: 1998-1999 doradca podsekretarza stanu w MZ, 2000-2001 radca ministra w Departamencie Nauki i Kadr Medycznych MZ. Członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich, od 1989 członek ORL w Warszawie, w latach 1990-1997 oraz od 2001 r. do chwili obecnej członek jej Prezydium. W latach 1990-1997 oraz obecnie przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu, od 1994 członek NRL i przewodniczący Komisji Organizacyjnej ORL. Od 1997 r. przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej.
Zastępca Sekretarza ORL – Julian Wróbel
Lat 39. Absolwent AM w Lublinie. Ma specjalizację I st. z chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie procesami pracy”. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Od 2007 r. wiceprzewodniczący Regionu Mazowieckiego OZZL. Był współorganizatorem i „twarzą” strajku lekarzy w Radomiu.
Skarbnik ORL – Andrzej Sawoni
Lat 56. Absolwent AM w Białymstoku. Specjalista chirurgii ogólnej. Od 2007 r. dyrektor naczelny Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Od 1990 r. radny Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, w poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, radny powiatu ostrowskiego. Członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich. W latach:1989-1993 wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, 2001-2005 wiceprezes NRL, 2005-2013 skarbnik NRL.
Członek Prezydium – Wiesław Dideńko
Lat 60. Ukończył AM w Warszawie. Specjalista chirurgii ogólnej. Pracował w Szpitalu Wolskim, Bródnowskim i Bielańskim. Od dziewięciu lat jest kierownikiem Zakładu Chirurgii Ogólnej Centrum „Attis” w Warszawie. W II kadencji samorządu sekretarz ORL, w III kadencji – członek ORL.
Członek Prezydium – Renata Dmowska
Lat 54. Absolwentka AM w Białymstoku. Ma specjalizację z okulistyki. Pracuje w NZOZ Specjalistycznej Przychodni Okulistycznej w Siedlcach. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy od 1993 r. Członek Prezydium ORL od 2001 r., zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w latach 2001-2005.
Członek Prezydium – Igor Kwaśniewski
Lat 37. Absolwent Wojskowej AM w Łodzi, specjalista neurolog. Pracuje na Oddziale Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Członek Prezydium – Roman Olszewski
Lat 57. Absolwent AM w Warszawie. Lekarz dentysta. Specjalista protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej. W samorządzie lekarskim od 1993 r. Delegat na zjazdy okręgowe i krajowe. Od 1993 r. członek ORL w Warszawie. Od 1997 r. przewodniczący Rady Funduszu Samopomocy. W kadencji 2005-2009 członek Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej.
Członek Prezydium – Aleksander Pieczyński
Lat 54. Absolwent Pomorskiej AM. Specjalista medycyny społecznej i chirurgii ogólnej. Pracuje w SPZZOZ w Zwoleniu, kierownik Pogotowia Ratunkowego, asystent w Poradni Chirurgii Ogólnej i na Oddziale Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ w Pionkach. Delegat na Okręgowy Zjazd Izby Lekarskiej w Lublinie w II kadencji samorządu, delegat na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w III kadencji, członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w IV i V kadencji. W latach 1990-2006 radny Rady Miejskiej Zwolenia, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu.
Członek Prezydium – Andrzej Włodarczyk
Lat 57. Doktor nauk medycznych. Absolwent AM w Warszawie. Specjalista chirurgii ogólnej. Ukończył podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w szpitalach warszawskich: Bródnowskim, Śródmiejskim, im. dr. Orłowskiego, im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” – przy ul. Inflanckiej. Od listopada 2007 r. do maja 2008 r. podsekretarz stanu w MZ. Obecnie – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. W III, IV i V kadencji samorządu lekarskiego – przewodniczący ORL w Warszawie, w V kadencji – wiceprezes NRL.

Archiwum