6 marca 2010

Wiersze

Grażyna Pacocha
Autorka wierszy
jest lekarzem internistą,
dyrektorem SP ZOZ Lecznica Centrum w Warszawie,
prezesem oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
wiceprezesem ZG STOMOZ

Archiwum