22 marca 2010

Wizyta w ratuszu

2 stycznia 2010 r. w siedzibie urzędu m.st. Warszawy prezes Fundacji Pro Seniore Andrzej Surowiecki oraz wiceprezes Włodzimierz Cerański wręczyli statuetkę Benevolenti prezydent m.st. Warszawy, profesor Hannie Gronkiewicz-Waltz. W ten sposób fundacja wyraziła swoją wdzięczność za zaangażowanie i dary, które otrzymała od urzędu miasta. Licytacja tych darów przynosi wymierne korzyści dla potrzebujących lekarzy seniorów.
Pani prezydent podziękowała za docenienie jej wkładu w działalność fundacji. Rozumiejąc jej szczytny cel działania obiecała dalszą pomoc.

cer

Archiwum