19 marca 2010

Z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Umowa z uniwersytetem japońskim

WUM zawarł umowę o współpracy z Hamamatsu University School of Medicine w Japonii oraz podpisał memorandum o wymianie studentów i kadr obu uczelni.
Kooperacja placówek obejmować będzie wymianę wykładowców, naukowców, studentów i doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji. Umowę podpisali prof. Marek Krawczyk, rektor WUM i prof. Satoshi Nakamura, prezydent Hamamatsu University School of Medicine, któremu towarzyszyli liczni przedstawiciele uczelni.

Badania naukowe a gospodarka

W Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii przygotowano program, którego celem jest szersze wykorzystanie w polskiej gospodarce wyników badań naukowych CePT. Stworzenie mechanizmów współpracy sektora naukowego i przemysłu, zastosowania osiągnięć nauki w gospodarce jest zaleceniem Komisji Europejskiej. Zagadnieniu temu poświęcone było pierwsze w tym roku posiedzenie Rady CePT.

Nowi profesorowie

3 lutego br. w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński wręczył nominacje nowym profesorom. Otrzymało je dwoje naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Hanna Czeczot z Katedry i Zakładu Biochemii oraz Rafał Paluszkiewicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, oboje z I Wydziału Lekarskiego.

mkr

Archiwum