18 marca 2010

Z Mazowsza

Nowy oddział psychiatryczny w Pruszkowie

Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ma nowy Oddział Psychiatrii o charakterze konsultacyjnym, ukierunkowany na diagnostykę i leczenie pacjentów ze złożonymi problemami psychosomatycznymi.

W ciągu ostatnich trzech lat Samorząd Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie oddziału przeznaczył ponad 8,3 mln zł. Nowo otwarty oddział umożliwi interdyscyplinarne podejście do pacjentów. Znajdą w nim wsparcie osoby ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, ginekologiczno-położniczymi, neurologicznymi i innymi chorobami psychosomatycznymi. Oddział będzie stanowić część Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która mieści się w zabytkowym budynku. Ze względu na jego zły stan techniczny został wyłączony z eksploatacji już 20 lat temu. W 2006 r. dyrekcja szpitala opracowała kompleksowy program rewitalizacji Szpitala Tworkowskiego, który zakładał m.in. modernizację tego budynku. W latach 2008-2009 przeprowadzono prace remontowe: wzmocniono podłoże gruntowe budynku, pogłębiono piwnice, ocieplono ściany i fundamenty, zamontowano windę a także wymieniono konstrukcję, pokrycie dachowe oraz instalację. Na oddziale będzie mogło przebywać równocześnie 22 pacjentów, w salach 1, 2 lub 3 -osobowych. Każda z sal wyposażona została w oddzielny węzeł sanitarny. Na oddziale mieścić się będą także gabinety lekarzy, pielęgniarek oraz sale psychoterapeutyczne.

Ratownicy w Serocku

Decyzją wojewody mazowieckiego, w Serocku utworzono miejsce wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego i Podstawowego.

Powołanie zespołu ma skrócić dojazd ratowników do północnej części powiatu legionowskiego. W utworzonej podstacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie, zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego funkcjonuje całą dobę, natomiast zespół podstawowy w godzinach 7.30-19.30, w okresie od 1 maja do 31 października 2010 r.

Nowy szpital
w Ostrołęce

Uroczyście otwarto nowy
budynek szpitala w Ostrołęce.

Budowę obiektu rozpoczęto 25 lat temu. Inwestycja kosztowała ponad 400 mln zł. Placówka jest obecnie jednym z najlepiej wyposażonych i najbardziej nowoczesnych obiektów medycznych w Polsce. Posiada m.in. Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 i Euro Certyfikat 2009, bierze także udział w Europejskim Programie Promocji Jakości.

Plany
inwestycyjne
na Mazowszu

Na inwestycje w szpitalach
podlegających samorządowi województwa mazowieckiego, zostało przeznaczone w tym roku 128 417 049 zł.

Od 1999 r. samorząd na inwestycje
w swoich placówkach przekazał prawie 965 mln zł. Również tegoroczny budżet, mimo gorszej sytuacji finansowej, zakłada duże wydatki. Dzięki tym środkom możliwa będzie m.in. gruntowna modernizacja budynków Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz Międzyleskiego Szpitala Wojewódzkiego. 14 mln zł zarezerwowano na bieżące finansowanie innych, nie inwestycyjnych zadań np. programów prozdrowotnych.

Grójecki szpital
został spółką

Szpital w Grójcu przekształcił się w spółkę prawa handlowego
pod nazwą Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1000 udziałów po 100 zł każdy. Zarząd powiatu powołał radę nadzorczą, która po ukonstytuowaniu się powołała prezesa zarządu spółki. Rada nadzorcza składa się z trzech członków. Przewodniczącym został dr Marek Lejk, zastępcą dr Beata Wieczerzyńska a członkiem rady Jarosław Zawalich. Zarząd pełniony będzie jednoosobowo. Prezesem został wybrany Sławomir Jagieła. Po przekształceniu szpitala powiat może otrzymać od 8 do 10 mln zł. z tzw. planu B.

Nowe
ambulanse
w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Przasnyszu ma trzy nowe
ambulanse.

Nowe karetki zostały kupione na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego. Dwie z nich będą służyć Stacji Pogotowia w Przasnyszu, a jedna Podstacji Pogotowia w Chorzelach. Koszt zakupu karetek wyniósł 1mln zł, z czego 85 proc. szpital pozyskał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 150 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu przasnyskiego.

Partnerstwo
publiczno-prywatne

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której samorządy wymieniały się doświadczeniami dotyczącymi partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń szpitali z Wielkopolski
i Śląska oraz poglądów na temat samej formuły PPP. Omówione zostały m.in. kwestie dotyczące budowy nowych placówek, utrzymania i modernizacji dotychczasowej infrastruktury ochrony zdrowia oraz sposobów ich zarządzania w formule PPP. Obecnie
w Europie, w ramach PPP, sfinansowano inwestycje o wartości ponad 200 mld euro. Komisja Europejska przyznała,
w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, ogromne wsparcie
i przyjęła odpowiednie wytyczne dotyczące zastosowania PPP w krajach UE, które sprzyjają tej formule.

Szpitale bez bólu

8 lutego br. 4 mazowieckie szpitale otrzymały certyfikat „Szpitala bez bólu”.

Do wyróżnionych należą: Szpital Czerniakowski w Warszawie, Szpital „Medicover” w Warszawie, Szpital im. Dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto certyfikowany został Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach i Oddział Położniczo-Ginekologicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gin-Medicus” w Wyszkowie. Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest na okres 3 lat przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu placówkom spełniającym określone kryteria i przyczyniającym się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Celem programu jest wprowadzenie i promocja najwyższych standardów opieki przeciwbólowej po zabiegach operacyjnych – począwszy od informowania pacjenta i prowadzenie regularnych pomiarów natężenia bólu, przez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, po monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych leków.

Jubileusz w Płońsku

11 lutego br. płoński Zakład Opiekuńczo-Leczniczy obchodził 10 rocznicę utworzenia placówki.

W czasie uroczystości wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla służby zdrowia”. Obchody 10 rocznicy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego odbyły się w ramach Roku Jubileuszowego 80 lat istnienia Szpitala Płońskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie jubileuszu ZOL-u można było obejrzeć wystawę fotograficzną „80 lat historii Płońskiego Szpitala”.

Przychodnia w Chylicach

12 lutego br. w chylickim Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży otwarto wyremontowaną Przychodnię Specjalistyczno-Rehabilitacyjną.

W zmodernizowanej placówce znajdują się m. in. gabinety lekarskie oraz dwie duże sale rehabilitacyjne wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont przychodni możliwy był dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego który przekazał na ten cel 1,5 mln. zł. Dodatkowo inwestycję wsparła Fundacja Orlen „Dar serca” przeznaczając 300 tys. zł. na przebudowę kompleksu łazienek i remont stołówki. Kolejnym darczyńcą była Fundacja „ORIMARI” która za kwotę 176 tys. złotych zakupiła sprzęt rehabilitacyjny, 5 specjalistycznych wózków inwalidzkich z możliwością pionizacji wspomagających samoobsługę dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego a także wyremontowała i wyposażyła salę rehabilitacyjną i salę gimnastyczną. Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjną jest integralną częścią konstancińskiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”, które wyremontowało i częściowo wyposażyło pomieszczenie na salę intensywnego nadzoru z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z nowo powstałego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Niemcy dla Otwocka

W lutym br. otwocki Szpital Powiatowy otrzymał dar w postaci 36 łóżek szpitalnych, 12 foteli specjalistycznych oraz 10 szafek.

Sprzęt pochodził ze szpitala St. Josef z miejscowości Lennestadt w Nadreni Północnej-Westfali. Lennestadt jest miastem bliźniaczym Otwocka, i dzięki temu partnerstwu oraz współpracy miejscowych oddziałów odpowiednio Polskiego Czerwonego Krzyża i Niemieckiego Czerwonego Krzyża możliwe było zebranie i dostarczenie sprzętu.

Psychiatria w Józefowie

19 lutego br. otwarto wyremontowany Oddział Psychiatrii Dziecięcej w podwarszawskim Józefowie będący jedną z placówek Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.

Środki na realizację inwestycji w wysokości 1,1 mln. zł. pochodziły z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach przeprowadzonych prac dobudowano dwie zewnętrzne klatki schodowe, zmieniono układ pomieszczeń, wymieniono posadzki, tynki, stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, teleinformatyczną, a także wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Poza tym zakupione zostało wyposażenie, czyli łóżka szpitalne, meble do sal pacjentów oraz pozostały sprzęt wymagany do funkcjonowania oddziału. Oddział I Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie to jedyny na Mazowszu oddział przyjmujący dzieci z zaburzeniami psychicznymi w trybie ostrodyżurowym.

Pieniądze dla Pułtuska

Pułtuski szpital otrzyma ponad 10 mln zł na zakup sprzętu medycznego.

Z powyższej kwoty 8,6 mln. zł. pochodziło będzie ze środków unijnych, w ramach Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisały 25 lutego br. władze szpitala z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu maja być zakupione m. in. specjalistyczne łóżka szpitalne, aparaty EKG, dezynfektory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat do elektrokoagulacji, detektory tętna płodu (kardiotokografy), pulsoksymetr przenośny, bilirubinometr, tomograf komputerowy, aparat RTG cyfrowy z torem wizyjnym, ultrasonograf cyfrowy, echokardiograf z doplerem, wideogastroskop, wideokolonoskop. Ponadto, szpital wzbogaci się o system informatyczno-medyczny, który usprawni przepływ informacji między personelem medycznym pracującym na oddziałach i w pracowniach szpitalnych, a także usprawni rozliczenia kontraktów z NFZ. Zakup sprzętu pozwoli uzupełnić lub wymienić wyeksploatowaną aparaturę medyczną na bardziej nowoczesną i specjalistyczną. Zagwarantuje to lepszą jakość usług medycznych, dalsze kontraktowanie obecnie realizowanych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nawet rozszerzenie wachlarza procedur medycznych.

Kolumnę redaguje
Piotr KACZMAREK
e-mail: puls-mazowsze@oil.org.pl

Archiwum