21 marca 2010

Z radomskiej delegatury

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, przyjazny
kombatantom

W konkursie „Szpitale Przyjazne Kombatantom” siódme miejsce, na dwanaście możliwych, zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Konkurs zainicjował w 2009 r. wojewoda mazowiecki.

Do konkursu zgłosiło się 21 szpitali, które deklarowały przygotowanie do leczenia i obsługi kombatantów oraz osób represjonowanych.
Laureaci otrzymali certyfikaty potwierdzające respektowanie praw kombatantów i osób represjonowanych. Osoby te mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

W konkursie oceniono między innymi zakres świadczeń i ich dostępność, czas oczekiwania na usługę, możliwość zgłaszania problemów przez pacjentów, dostępność do informacji o uprawnieniach oraz respektowanie Karty Praw Pacjenta. W każdym ze szpitali rozpoczęto wdrażanie oznakowania kart historii choroby kombatantów. Większość zakładów opieki zdrowotnej zorganizowała spotkania z lokalnymi organizacjami kombatanckimi, podczas których informowano o programie i rozdawano zaproszenia na bezpłatne badania w ramach akcji profilaktycznych (między innymi „Dzień Zdrowia”; „Dzień Rzucenia Palenia”; pomiar: poziomu cholesterolu, cukru, masy ciała; badania: słuchu, wzroku, EKG).
Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom” powstał w wyniku porozumienia grupy szpitali z Radą Kombatantów województwa mazowieckiego. Na Mazowszu ze specjalnych (kombatanckich) uprawnień powinno korzystać około 40 tys. osób w wieku powyżej 80 lat. Z praktyki wynika, że prawa te nie wszędzie są respektowane. Ogłoszenie konkursu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” stworzyło możliwość dodatkowej kontroli szpitali.

Pomoc
dla radomskich
szpitali

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny otrzymał 1,6 mln zł
z urzędu marszałkowskiego, natomiast lecznica psychiatryczna – 9,8 mln. W tym roku
na inwestycje w swoich placówkach zdrowotnych samorząd województwa mazowieckiego zaplanował ponad 128 mln zł. Do Radomia trafiło ponad
11 mln zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Józefowie przeznaczy te pieniądze na ostatni etap remontu dźwigów windowych. Wyremontowane zostaną cztery windy w głównym ciągu. Krzysztof Zając, dyrektor do spraw eksploatacyjno-administracyjnych szpitala na Józefowie planuje także uruchomić windę przeciwpożarową oraz mały dźwig przy wejściu. Koszt tej inwestycji, to ponad trzy miliony złotych.
Natomiast szpital psychiatryczny w Radomiu, który otrzymał 9,8 mln zł, przeznaczy te pieniądze na realizację licznych zadań zawartych w długoletnim planie inwestycyjnym.

Pięć milionów z przyznanej kwoty pochłonie rozbudowa pawilonu I, który musi być dostosowany do współczesnych standardów.

Poza tym pieniądze od marszałka sfinansują rozpoczęty już remont izby przyjęć wraz z budową podjazdu dla karetek.

Budynek ma być dostosowany do norm unijnych. Powstanie zadaszony podjazd dla karetek a cały obiekt będzie przyjazny dla niepełnosprawnych.

Z pieniędzy od marszałka, lecznica przeprowadzi też remont centralnego ogrzewania, sieci ciepłej wody, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Na ten cel przeznaczono 2 mln zł.

Kolejne 2 miliony pozwoli rozbudować Zakład Opiekuńczo Leczniczy, dzięki czemu przybędzie sto dodatkowych łóżek.

Od 1999 r. na inwestycje w swoich placówkach samorząd województwa mazowieckiego przekazał prawie 965 mln zł. Tegoroczny budżet zakłada na ten cel 128 417 000 zł. 14 milionów przeznaczono na bieżące wydatki, w tym również na działania profilaktyczne.

Anna Nowak

Archiwum