12 kwietnia 2010

Aspekty ekonomiczne polityki lekowej

Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowały 1 marca br.
w Domu Dziennikarza w Warszawie debatę na temat: „Polityka lekowa państwa
– aspekty ekonomiczne”. „Puls” był patronem medialnym tej debaty.

W debacie wzięli udział: Robert Gwiazdowski, ekonomista z Centrum im. Adama Smitha, Piotr Kula, prezes firmy badawczo-doradczej Pharma Expert, dr hab. Zofia Skrzypczak z Wydziału Zarządzania UW, dr Andrzej Cywik, prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dr Monika Bychowska z Instytutu Prawa Konkurencji Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, WIM, Centralny Szpital MON, Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Ochrony Technologii Medycznych oraz eksperci ekonomiczni, lekarze, producenci leków, hurtownicy i przedstawiciele organizacji skupiających pacjentów.
W prowadzonych przez GUS wieloletnich badaniach (od 1995 r.) budżetów domowych, osobną pozycję stanowią wydatki na ochronę zdrowia, w nich wyodrębnione są jeszcze wydatki na leki. Z analizy porównawczej danych wynika, że wydatki na leki stale rosną, (z 5 zł miesięcznie w 1995 r. do 25 zł w 2008 r.), również kwoty na ochronę zdrowia, (55 proc. w 1995 r., 60 proc. w 2008 r.). Najbardziej rosną wydatki emerytów i rencistów (odpowiednio 10 zł i 55 zł oraz 60 proc. i ok. 75 proc.).
Przyczyn takiej tendencji jest kilka. Część ma charakter obiektywny: starzejące się społeczeństwo, samoleczenie, działania profilaktyczne. Inne wynikają z ekonomii: wzrost cen leków, nowe zasady refundacji, agresywny marketing lekowy. Zdaniem dr Zofii Skrzypczak, która przeprowadziła tę analizę mikroekonomiczną, pomimo stale wzrastającej ilości kupowanych leków, ok. 30 proc. pacjentów rezygnuje z realizacji przepisanych recept. Mamy także do czynienia z bardzo dużym marnotrawstwem leków.

Archiwum