11 kwietnia 2010

Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowe Centrum w Kajetanach zostanie wkrótce powiększone o placówkę zajmującą się leczeniem częściowej głuchoty.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu, od dawna prowadzi badania kliniczne nad częściową głuchotą oraz wykonuje operacje wszczepiania implantów osobom z tą wadą słuchu. Pierwszy zabieg wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej z częściową głuchotą wykonał w 2002 r. Rok później wszczepił implant ucha środkowego. Następnie miały miejsce pierwsze w świecie operacje: wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą (2004 r.), obustronnego wszczepienia implantów słuchowych do pnia mózgu (2008 r.). Wieloletnia praca zaowocowała powstaniem nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty. Koncepcję tę prof. Skarżyński przedstawiał na wielu kongresach i konferencjach naukowych na całym świecie.
Zaproponowana metoda leczenia częściowej głuchoty jest nowym rozwiązaniem terapeutycznym przeznaczonym dla osób, u których ubytek słuchu charakteryzuje się prawidłową lub zbliżoną do prawidłowej czułością słuchu dla niskich częstotliwości, przy całkowitej głuchocie dla średnich i wysokich.
Prof. Skarżyński zdecydował się stworzyć w Instytucie odrębną jednostkę, zajmującą się wyłącznie częściową głuchotą. W jej ramach działa już Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego.
Wkrótce rozpoczną się prace budowlane nowego skrzydła Instytutu w Kajetanach. Potrwają do końca 2011 r. Ich koszt przewidziany na ponad 125 mln zł, zostanie pokryty ze środków UE.

mkr

Archiwum