20 kwietnia 2010

Certyfikat Akredytacyjny dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

22 marca 2010 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego nadanego przez minister zdrowia Ewę Kopacz tamtejszemu Szpitalowi Powiatowemu.

Certyfikat Akredytacyjny wręczył uroczyście na ręce starosty ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego, dyrektora szpitala Andrzeja Sawoniego oraz zastępcy dyrektora ds. jakości i promocji Janiny Michałowskiej-Lende podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek.
Goście reprezentujący władze państwowe, samorządowe oraz korporacyjne zwiedzili znakomicie funkcjonujący szpital, posiadający nowoczesną aparaturę, szczególnie rentgenowską. Szpital, dzięki właściwemu zarządzaniu nie ma długów, a zysk przeznacza na zakup najnowocześniejszego tomografu komputerowego i rozbudowę infrastruktury.
W trakcie uroczystości przemawiający, m.in. prezes ORL Mieczysław Szatanek, w samych superlatywach podkreślali te walory.
Część oficjalna odbyła się w Zespole Szkół nr 1. Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny, stojący na wysokim poziomie, oparty na twórczości księdza Jana Twardowskiego.

Włodzimierz Cerański

Archiwum