24 kwietnia 2010

Nowotwory – olbrzymie wyzwanie

Do tej pory jedynie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej skierowana była darmowa oferta szkolenia w zakresie onkologii, finansowanego z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W tym roku planowane jest rozpoczęcie szkoleń adresowanych do chirurgów ogólnych – o czym poinformował wiceminister zdrowia Marek Twardowski.

Inicjatywę szkolenia chirurgów m.in. w zakresie diagnostyki nowotworów, leczenia radykalnego guzów zgłosił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk. Na pytanie, jaki będzie program szkoleń, Twardowski odpowiedział, że na razie przygotowywane są materiały do konkursu, choć etap ten jest już w końcowej fazie.
Twardowski poinformował ponadto, że w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii komputerowej. – Mamy wystarczającą liczbę PET-ów w kraju. Jednak radiofarmaceutyki musimy w dużej mierze sprowadzać zza granicy – tłumaczył.
W kraju jedynie ośrodek bydgoski wytwarza radiofarmaceutyki. Uruchomienie dodatkowych dwóch fabryk produkujących te środki pozwoli na całkowite uniezależnienie się Polski od zagranicznych dostawców.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych został wdrożony, na mocy ustawy, 1 stycznia 2006 r. Do tej pory na profilaktykę pierwotną, populacyjne badania przesiewowe ukierunkowane na wykrycie kilku nowotworów, wymianę urządzeń do radiodiagnostyki i radioterapii oraz szkolenia lekarzy wydano 1,272 mld zł.

jw

Archiwum