13 kwietnia 2010

Z Mazowsza

Szpitale
bez bólu

8 lutego br. cztery mazowieckie szpitale otrzymały certyfikat „Szpitala bez bólu”.
Do wyróżnionych należą: Szpital Czerniakowski w Warszawie, Szpital „Medicover” również w Warszawie, Szpital im. Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto certyfikat uzyskał Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach i Oddział Położniczo-Ginekologiczny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gin-Medicus” w Wyszkowie. Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest na okres 3 lat przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu placówkom spełniającym określone kryteria i przyczyniającym się do podniesienia jakości leczenia w zakresie uśmierzania bólu pooperacyjnego. Celem programu jest wprowadzenie i promocja najwyższych standardów opieki przeciwbólowej po zabiegach operacyjnych – począwszy od informowania pacjenta i prowadzenie regularnych pomiarów natężenia bólu, poprzez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, po monitorowanie ewentualnych niepożądanych działań leków.

Trzy nowe „stare” spółki na Mazowszu

Konstanciński „Stocer”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach oraz Wojewódzkie Centrum Stomatologiczne w Warszawie będą zlikwidowane, a w ich miejsce powołane zostaną niepubliczne placówki. Takie uchwały podjął – nie bez protestów – Sejmik Województwa Mazowieckiego 22 marca.

Sejmik skomercjalizował placówki, które są w różnej sytuacji finansowej.
W najgorszej jest Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „Stocer” w Konstancinie – na minusie ma prawie 40 mln zł. W konsekwencji uchwały dług przejmie samorząd województwa, a utworzona przezeń spółka Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” powoła niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który będzie nadal świadczył usługi dla pacjentów na mocy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Głosowanie nad uchwałą o likwidacji było kilkakrotnie przekładane z uwagi na protesty – między innymi związkowców. Obawiają się oni, że komercjalizacja doprowadzi do prywatyzacji łakomego kąska – wartych miliony złotych hektarów z willami, znajdującymi się na terenie „Stocera”. Władze samorządowe deklarują, że nie ma o tym mowy, bowiem utworzona przez samorząd spółka (w której 100% udziałów ma województwo mazowieckie) przejmie tylko te nieruchomości, które są wykorzystywane w działalności leczniczej, a wille pozostaną w gestii samorządu. W opinii radnych, którzy głosowali za likwidacją SP ZOZ „Stocer”, komercjalizacja usprawni działanie ośrodka, na co wpływ będzie mieć uwolnienie placówki od długu (przejmuje je samorząd). W uchwale podkreślono, że samorząd wojewódzki nie miał już możliwości udzielania pomocy finansowej podległej mu zadłużonej placówce.
Trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach była też podstawową przesłanką decyzji o jego komercjalizacji: placówka na koniec ubiegłego roku miała ponad 17 mln zł zobowiązań, a – jak czytamy w uchwale o jego likwidacji – wartość zobowiazań „cyklicznie się powiększała”.
Dobrą sytuację finansową miało natomiast Wojewódzkie Centrum Stomatologii. Tu decyzja o komercjalizacji motywowana była przede wszystkim daniem szansy zarządowi spółki na poszerzenie działalności Centrum oraz zwiększeniem możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych na rozwój.
Pracownicy wszystkich komercjalizowanych placówek z dniem przekształcenia stają się pracownikami nowych spółek. Likwidacja SP ZOZ-ów powinna się zakończyć nie wcześniej niż w trzy miesiące od dnia wejścia w życie uchwał sejmiku. W tym samym czasie działalność medyczną podejmą spółki, którym samorząd wojewódzki przekaże mienie użytkowane dotychczas przez SP ZOZ-y.
Czy przekształcenia spełnią pokładane w nich nadzieje, nie wiadomo. Dotychczas skomercjalizowane placówki w Polsce generalnie lepiej sobie radziły niż publiczne szpitale, choć nie brakuje odmiennych przykładów. Pewne jest, że nowym spółkom nie pomoże pogarszająca się sytuacja publicznego płatnika.

Psychiatria w Józefowie

19 lutego br. otwarto wyremontowany Oddział Psychiatrii Dziecięcej w podwarszawskim Józefowie, będący jedną z placówek Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.

1,1 mln zł na realizację inwestycji przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego. W ramach przeprowadzonych prac dobudowano dwie zewnętrzne klatki schodowe, zmieniono układ pomieszczeń, wymieniono budowlane elementy wykończenia wnętrz oraz instalacje: elektryczną, teleinformatyczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Zakupione zostało wyposażenie: łóżka szpitalne, meble do sal pacjentów i do funkcjonowania oddziału. Oddział I Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie to jedyny na Mazowszu oddział przyjmujący dzieci z zaburzeniami psychicznymi w trybie ostrego dyżuru.

Pieniedze dla Pułtuska

Pułtuski szpital otrzyma ponad 10 mln zł na zakup sprzętu medycznego.

8,6 mln zł pozyskano ze środków unijnych, w  ramach Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisały 25 lutego br. władze szpitala z przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego. W ramach projektu mają być zakupione m.in. specjalistyczne łóżka szpitalne, aparaty EKG, dezynfektory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat do elektrokoagulacji, detektory tętna płodu (kardiotokografy), pulsoksymetr przenośny, bilirubinometr, tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG z torem wizyjnym, ultrasonograf cyfrowy, echokardiograf z doplerem, wideogastroskop, wideokolonoskop. Ponadto, szpital wzbogaci się o system informatyczno-medyczny, który usprawni przepływ informacji między personelem medycznym pracującym na oddziałach i w pracowniach szpitalnych, a także ułatwi rozliczenia kontraktów z NFZ.

Piotr Kaczmarek,
Justyna Wojteczek

Archiwum