2 maja 2010

Debata o zdrowiu

15 kwietnia br. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorga-nizowały debatę: „Ubezpieczenia zdrowotne a efektywność systemu opieki zdrowotnej”.
„Puls” był patronem medialnym spotkania.

Debata była częścią dwudniowej konferencji naukowej nt. „Ochrona zdrowia a gospodarka”. W dyskusji wzięli udział: Andrzej Włodarczyk – OIL w Warszawie, Alicja Sobczak z Wydziału Zarządzania UW, Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Mariusz Ignatowicz, partner PricewaterhouseCoopers oraz Paweł Kalbarczyk, przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych Polskiej Izby Ubezpieczeń.
W swoich wystąpieniach prelegenci skoncentrowali się na teoretycznych i praktycznych aspektach ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce oraz próbowali odpowiedzieć na pytania: Co jest lepsze – monopol czy otwarty rynek ubezpieczeń? Czy dodatkowe niu, uzupełnieniem powszechnych ubezpieczeń? Jakie warunki trzeba stworzyć, aby w Polsce rozwinęły się zdrowotne ubezpieczenia komercyjne?
Z dyskusji wynikało, że nie mamy w kraju jednolitego systemu. Zgodzono się, że monopol na rynku ubezpieczeń zdrowotnych jest złym rozwiązaniem, a powszechna wiedza dotycząca pojęć z zakresu ubezpieczeń – znikoma. Nie ma też woli politycznej do wprowadzenia istotnych zmian w tym zakresie, a społeczeństwo nie jest przygotowane do ewentualnego zwiększenia własnych wydatków na ubezpieczenia zdrowotne. Ponieważ dyskusje na ten temat trwają już 20 lat, czeka nas jeszcze długi marsz do stworzenia i wprowadzenia w życie efektywnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

mkr

Archiwum