10 maja 2010

Przerwany Zjazd

Kiedy 10 kwietnia 2010 roku dobiegała końca msza poprzedzająca XXIX Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i modlitwie za zmarłych lekarzy i uczestników Zjazdu towarzyszyły wspomnienia ukrywanej przez lata tragedii zamordowanych polskich oficerów w Katyniu, pod Smoleńskiem uległ katastrofie prezydencki samolot z polską delegacją na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie rozpoczął obrady w zawsze gościnnym Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie i z niewielkim opóźnieniem przystąpił do roboczej części, by po zatwierdzeniu regulaminu i wyborze komisji podjąć pracę nad budżetem izby, regulaminami organów naszego samorządu, dyskusją, uhonorowaniem laureatów medalu imienia naszego pierwszego prezesa Jerzego Moskwy oraz lekarzy animatorów i twórców kultury oraz najlepszych sportowców.
Pierwsze informacje o wypadku prezydenckiego samolotu nie oddawały rozmiaru tragedii, ale kolejne porażały. Kolejne nazwiska ofiar, telefony do znajomych i przyjaciół, niepewność, poruszenie i przygnębienie. W tej sytuacji kontynuacja obrad była niemożliwa. Postanowiono przerwać Zjazd, spontanicznie wspólnie odmówiliśmy modlitwę za tragicznie zmarłych.
Żałoba Narodowa to czas zadumy i wyrazów solidarności płynących z całego świata, i niespotykane dotąd słowa i czyny władz rosyjskich i rosyjskich przyjaciół. Polacy swoją postawą pokazali, że w trudnych chwilach potrafimy być solidarni w bólu i tragedii, pełni szacunku dla tych, którzy odeszli, pełni współczucia i chęci pomocy ich najbliższym. Czy wielokrotnie wypowiadane słowa o pojednaniu, zwycięstwie prawdy, poszanowaniu opinii politycznych, samorządowych, sąsiedzkich przeciwników będą swoistym testamentem ofiar tej tragedii? Czy pamięć dziesiątków krzyży na warszawskich Powązkach, pożegnania przyjaciół i znajomych, atmosfera przed Pałacem Prezydenckim, kolejne powitania na lotnisku ofiar wypadku, wspólna modlitwa uczynią nas lepszymi?
Środowisko lekarskie nie raz pokazywało, że potrafi stanąć na wysokości zadania. Dajmy przykład innym. Dla delegatów na XXIX Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie pierwszym sprawdzianem będzie dokończenie i zrealizowanie programu przerwanego 10 kwietnia Zjazdu. Spotykamy się wszyscy 15 maja br. o godz. 9.00 w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego. Mandat delegata to nie tylko zaszczyt – to przede wszystkim obowiązek.

Krzysztof Makuch
przewodniczący XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Archiwum