4 maja 2010

U nas w samorządzie

Dyżury członków Prezydium ORL

Mieczysław Szatanek – prezes ORL środa, piątek – godz. 10.00-16.00;
Marta Klimkowska-Misiak – wiceprezes ORL piątek – godz. 10.00-16.00;
Ewa Miękus-Pączek – wiceprezes ORL środa – godz. 12.00-16.00 (delegatura w Radomiu), piątek, godz. 12.00-14.00 (ORL w Warszawie);
Krzysztof Makuch – wiceprezes ORL wtorek – godz. 14.00-16.00, środa – godz. 9.00-13.00, piątek – godz. 10.00-13.00;
Ładysław Nekanda-Trepka – sekretarz ORL codziennie w godzinach pracy;
Julian Wróbel – z-ca sekretarza ORL środa – godz. 8.30-14.00;
Andrzej Sawoni – skarbnik ORL środa, piątek – godz. 12.00-16.00;
Renata Dmowska – członek Prezydium środa – godz. 12.00-14.00;
Roman Olszewski – członek Prezydium środa, piątek – godz. 14.00-16.00;
Wiesław Dideńko – członek Prezydium piątek – godz. 12.00-16.00

PULS- przesyłką pocztową i mailem

Redakcja miesięcznika „Puls” bardzo prosi
wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolportażu „Pulsu” i „Gazety Lekarskiej”
(zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism i tym podobne).
e-mail: rejestracja@warszawa.oil.org.pl lub tel. 22-542-83-14, fax 22-542-83-15.

Uwaga! Wszystkich Państwa, którzy chcą otrzymywać „Puls” tylko mailem,
prosimy o przesłanie tej informacji na adres: pulsmailem@warszawa.oil.org.pl
Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru tel.

Archiwum