26 czerwca 2010

Leki w FDA: co nowego w roku 2009?

W   s t r o n ę   l e k ów

Wojciech Łuszczyna
Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika
„Almanach URPL, WMiPB”;
redaktor naczelny miesięcznika „Lek w Polsce”

Nic tak nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana leków
Seneka

Wśród nowych leków działających na OUN na uwagę zasługują nowe atypowe leki przeciwpsychotyczne: asenapine (asenapina; Saphris; UE-), lek o minimalnych działaniach niepożądanych (antycholinergicznych, kardiotoksycznych, wpływ na masę ciała) – wskazany w leczeniu schizofrenii i ostrych epizodów maniakalnych/mieszanych w przebiegu choroby dwubiegunowej (I) oraz dwie pochodne benzizoksazolu (protoplastą tej grupy jest rysperydon), selektywnie blokujące działanie monoamin, przeznaczone do leczenia schizofrenii u dorosłych: iloperidone (iloperydon; Fanapt; UE-) i paliperidone (paliperydon; Invega; zarejestrowany w Polsce). Inny atypowy lek przeciwpsychotyczny aripiprazole (arypiprazol; Abilify) został dopuszczony do stosowania u dzieci autystycznych powyżej 6 r.ż. ( w Polsce – >18 r.ż.).
Rozszerzono także wskazania dla glatirameru (Copaxone), który teraz może być ordynowany już przy wystąpieniu pierwszych klinicznych objawów sugerujących rozpoznanie stwardnienia rozsianego (SM). Ten sam lek w Polsce jest zalecany w nawrotowej postaci SM u pacjentów ambulatoryjnych (co najmniej 2 napady w ciągu ostatnich 2 lat); nie jest wskazany do stosowania w postaci pierwotnie lub wtórnie postępującej choroby. Na podobnych zasadach został wprowadzony do leczenia SM interferon beta-1b (Extavia; PL+); analogicznie – jego zastosowanie w Polsce jest również ograniczone w porównaniu z USA.
Ostatni rok przyniósł dopisanie nowych kwalifikacji dla wybiórczego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) – milnacipranu (Savella), dotychczas (także w Polsce) stosowanego w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzeń afektywnych u dorosłych – obecnie wskazaniem jest także fibromialgia (FM). To trzeci lek zarejestrowany przez FDA z tym wskazaniem – po przeciwdrgawkowej pregabalinie (Lyrica) i przeciwdepresyjnej (też z grupy SNRI) duloksetynie (Cymbalta). Niestety, dotychczas nie wiadomo, co było pierwsze: jajo czy kura, co jest prostą interpretacją faktu, że u 68% chorych na FM występowały w wywiadzie zaburzenia depresyjne, a 22% spełniało kryteria epizodu depresji w czasie badania, zaś, z drugiej strony, stwierdzono częstsze rodzinne występowanie zarówno FM, jak i zaburzeń depresyjnych, co mogłoby wskazywać na wspólny czynnik dziedziczny dla obu chorób…

Archiwum