16 czerwca 2010

Nowa pediatria w Lipsku

W Szpitalu Powiatowym w Lipsku otwarto zmodernizowany oddział dziecięcy. Wcześniej liczył 53 łóżka, obecnie, przy niżu demograficznym dysponuje 20 łóżkami. Ordynatorem jest Krystyna Szostok-Pisarska. Rocznie oddział hospitalizuje ok. 900 dzieci.

Obecnie placówka posiada salę kardiologiczną, wyposażoną w monitory rejestrujące EKG, pulsoksymetrię, pomiar ciśnienia i temperatury.
Ponadto oddział dysponuje ssakami elektrycznymi i pompami infuzyjnymi. Leczy się tu dzieci ze schorzeniami: układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, stanami gorączkowymi, a także innymi schorzeniami wieku dziecięcego. Najliczniejszą grupę stanowią pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego, ale leczy się też choroby metaboliczne, głównie cukrzycę, diagnozuje choroby układu sercowo-naczyniowego i hematologiczne. Leczenie schorzeń układu oddechowego wspomagane jest dzięki wyposażeniu oddziału w sprzęt do aerozoloterapii (inhalatory, nebulizatory). Na oddziale wykonuje się też wstępną diagnostykę chorób zakaźnych, np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Nowy oddział umożliwia rodzicom opiekującym się dziećmi doskonałe warunki socjalne, jest pokój do wypoczynku dla rodziców. Sale dla dzieci starszych są dwuosobowe, wyposażone w telewizor. Zmodernizowany oddział wyposażony został w nowy sprzęt, łóżka, szafki, stoliki dostosowane do wieku dziecka i ma bajecznie kolorowy wystrój.
Środki na modernizację oddziału w kwocie 646.258, 28 zł szpital otrzymał od Starostwa Powiatowego w Lipsku. Wyposażenie oddziału zostało sfinansowane ze środków własnych szpitala na kwotę 120.456,42 zł., na które złożyły się datki finansowe i rzeczowe wielu firm i mieszkańców Lipska.
Od 2009 r. SPZZOZ ma podpisane porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” im. Św. Brata Alberta.

mkr

Archiwum