3 czerwca 2010

Polsko-białoruska współpraca medyczna

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc już od kilku lat współpracują z kolegami zza naszej wschodniej granicy. Od dwóch lat działalność tę wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Polska Pomoc”. Umożliwiło to znaczne rozszerzenie zakresu tej współpracy, zwiększenie liczby młodych stażystów przybywających do Polski, przyjazd studentów medycyny i organizację międzynarodowych konferencji w Polsce i na Białorusi. Ponadto rozpoczęto realizację wspólnych badań naukowych o charakterze epidemiologicznym. Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego w Mińsku, na konferencję naukową poświęconą postępom w diagnostyce i leczeniu chorób płuc, przybyli do stolicy Białorusi polscy lekarze – doc. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, doc. Piotr Gutkowski z Centrum Zdrowia Dziecka, prof. Anna Doboszyńska i Tadeusz M. Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doc. Piotr Gutkowski podjął się niezwykle trudnego zadania: przedstawienia Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej w badaniach klinicznych oraz ewolucji Deklaracji Helsińskiej. Problematyka ta nie jest jeszcze powszechnie znana na Białorusi – wzbudziła tam duże zainteresowanie oraz żywą polemikę. Lekarze białoruscy zadawali prelegentowi wiele pytań dotyczących bioetyki i deontologii lekarskiej.
Doc. Joanna Chorostowska-Wynimko wygłosiła dwa wykłady na temat patogenezy i leczenia astmy. Prof. Anna Doboszyńska przedstawiła problemy patogenezy i diagnostyki POChP oraz leczenia zaostrzeń tej choroby. Tadeusz M. Zielonka omówił epidemiologię i diagnostykę domowych zapaleń płuc, a także zasady ich leczenia według nowych polskich zaleceń.
Na uwagę zasługuje bardzo aktywny udział słuchaczy podczas konferencji. Lekarze białoruscy zadawali wiele pytań dotyczących omawianych problemów klinicznych. Interesowała ich opinia polskich ekspertów na temat wartości diagnostycznej różnych metod stosowanych w praktyce oraz skuteczności rozmaitych sposobów leczenia, zarówno tych najnowszych, często jeszcze niedostępnych na Białorusi, jak i tych starszych, choć wciąż stosowanych. Słowa uznania należą się prof. A. Makarewiczowi za doskonałą organizację konferencji. Polscy goście mieli okazję zwiedzić Uniwersyteckie Kliniki Pneumonologii i Gruźlicy w Mińsku oraz spotkać się z prorektorem Uniwersytetu Medycznego w Mińsku, który interesował się dalszą współpracą. Wielką przyjemność sprawili nam gospodarze, organizując wyprawę do Nieświeża, dawnej rezydencji Radziwiłłów. Z pewnością jest to skarb polskiej i białoruskiej kultury.
W mieście odnaleźć można wiele polskich pamiątek. Natomiast w Mińsku, który był po Warszawie i Berlinie trzecim najbardziej zniszczonym miastem podczas drugiej wojny światowej, dominuje zabudowa z lat 50. ubiegłego wieku.
Polscy lekarze zostali również zaproszeni na doroczną konferencję pneumonologiczną do Grodna, która była poświęcona strategii akcji „Stop Gruźlicy na Białorusi”. Stronę polską reprezentowali: doc. Urszula Demkow i doc. Jerzy Ziołkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doc. U. Demkow wygłosiła wykład na temat diagnostyki immunologicznej gruźlicy, a doc. J. Ziołkowski przedstawił problem gruźlicy u dzieci.
Lekarze z Białorusi uczestniczyli także w polsko-francuskiej konferencji pneumonologicznej zorganizowanej we Wrocławiu. Z kolei młodzi studenci z Grodna i Mińska, wspólnie z polskimi studentami, byli na obozie naukowym organizowanym od wielu już lat przez prof. Andrzeja Wardyna na Pomorzu.
Bliższe kontakty z naszymi sąsiadami są potrzebne, mamy nadzieję, że będą się one pogłębiać w przyszłości, gdyż łączy nas wspólne dziedzictwo kulturowe i zainteresowania zawodowe.

Tadeusz M. Zielonka

Archiwum