23 sierpnia 2010

Spotkanie z Bronisławem Komorowskim

11 czerwca 2010 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się spotkanie środowiska medycznego z pełniącym obowiązki
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Marszałkiem Sejmu, kandydatem na urząd
prezydenta RP Bronisławem Komorowskim.

Spotkanie zorganizował Społeczny Medyczny Komitet Poparcia Kandydatury Marszałka Bronisława Komorowskiego na Prezydenta, który zwrócił się do uczelni z prośbą o udostępnienie sali na przeprowadzenie debaty poświęconej problematyce ochrony zdrowia.
JM rektor prof. Marek Krawczyk, jako gospodarz przywitał marszałka Bronisława Komorowskiego, minister zdrowia Ewę Kopacz i wszystkich obecnych. Wśród wielu znamienitych uczestników spotkania byli przedstawiciele władz samorządu lekarskiego popierający kandydaturę marszałka, m.in.: były prezes NRL Krzysztof Madej, skarbnik NRL Andrzej Sawoni, prezes ORL w Krakowie Andrzej Matyja, prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek, wiceprezes ORL w Łodzi Grzegorz Krzyżanowski, były wiceprezes ORL w Lublinie Janusz Kleinrok. Marszałek Komorowski na wstępie przedstawił swoje poglądy dotyczące problemów w ochronie zdrowia w Polsce, a następnie rozpoczęła się dyskusja.
W ponad godzinnej dyskusji prowadzonej przez dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka, byłego prezesa naszej Izby, głos zabierali: prof. prof. Marek Krawczyk (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze), Wojciech Rowiński (Warszawa), który przekazał marszałkowi program rozwoju transplantologii w Polsce, Wojciech Maksymowicz (Olsztyn), Witold Rużyłło (Warszawa), Jerzy Szaflik (Warszawa), lekarze: Andrzej Sawoni (Ostrów Mazowiecka), Henryk Wacławek (Warszawa) oraz studenci WUM – Nicole Suchocki i Filip Dąbrowski.
Pytania dotyczyły szerokiej problematyki ochrony zdrowia: od struktury właścicielskiej szpitali klinicznych i ich referencyjności, poprawy finansowania nauki, kształcenia w zawodach medycznych, zarobków lekarzy, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, monopolu NFZ i możliwości dopuszczenia prywatnych ubezpieczycieli, rozwoju bazy łóżek opieki długoterminowej – aż po sytuację młodych lekarzy.

Marszałek Komorowski odpowiadał po kolei na każde zadane pytanie, udzielając często odpowiedzi na dość wysokim poziomie ogólności, czemu trudno się dziwić. Profesor Janusz Kleinrok, lekarz dentysta z Lublina, zapytał przyszłego prezydenta RP, czy po wyborze znajdzie czas na spotkanie z dentystami w celu omówienia problemów stomatologicznej opieki nad pacjentami. Bronisław Komorowski zastrzegając się, że prywatnie, jako pacjent, boi się dentystów, obiecał takie spotkanie. Dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski, ordynator ze szpitala w Pabianicach, po zakończonej dyskusji wręczył marszałkowi w imieniu lekarzy stetoskop lekarski z życzeniami, aby słuchawki te ułatwiły przyszłemu prezydentowi Polski wsłuchiwanie się w głosy środowiska medycznego. Marszałek Komorowski dziękując za prezent oświadczył, że zawsze o takim marzył. Obiecał także bacznie obserwować problemy ochrony zdrowia zarówno dotyczące pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia.
Minister zdrowia Ewa Kopacz w kilku zdaniach zapowiedziała działania rządu na rzecz reformowania systemu opieki zdrowotnej i zaapelowała do przyszłego prezydenta o poparcie reformy i niewetowanie przedłożonych przez nią ustaw. Na zakończenie Andrzej Włodarczyk podziękował za spotkanie i wręczył Bronisławowi Komorowskiemu „Apel o poparcie kandydatury marszałka Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP” podpisany przez kilkuset wybitnych i znanych lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski.

Ewa Gwiazdowicz

Archiwum