4 sierpnia 2010

Zmiany płucne w przebiegu chorób innych narządów

Kolejną, 26. sesję Szkoły Pneumonologii Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTChP dedykowaliśmy zmarłemu tragicznie pod Smoleńskiem jednemu z jej organizatorów – doktorowi Wojciechowi Lubińskiemu, o którym pisaliśmy w „Pulsie” nr 5/2010.

Pierwszą sesję rozpoczął wykład poświęcony diagnostyce chorób układowych, które niejednokrotnie sprawiają duże trudności. Dynamiczny rozwój metod diagnostycznych wcale nie pomaga w ich rozpoznaniu, gdyż czasem trudno znaleźć w gąszczu posiadanych wyników badań dodatkowych kluczowe dla rozpoznania elementy. Coraz większa specjalizacja powoduje trudność w rozpoznawaniu chorób układowych. Dr Iwona Damps-Konstańska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła, jakie problemy w układzie oddechowym może powodować choroba refluksowa przełyku. W kolejnym wykładzie dr Dariusz Gawryluk z Instytutu Gruźlicy omówił zmiany płucne w przebiegu chorób przewodu pokarmowego oraz przedstawił przykłady przypadków klinicznych, które znakomicie obrazowały, jak trudno rozpoznać te schorzenia. Problem zmian płucnych w przebiegu chorób wątroby był tematem wykładu dr. Rafała Krenke z WUM. Nie jest to częsty problem w praktyce klinicznej, ale zespół wątrobowo-płucny sprawia duże trudności – diagnostyczne i terapeutyczne.
Następną sesję otworzył wykład prof. Tomasza Pasierskiego z WUM na temat niewydolności serca w przebiegu chorób płuc. Jest to szczególnie ważny problem u chorych z zaostrzeniem POChP. Kolejny wykład, poświęcony współistnieniu zaburzeń układu oddechowego i krążenia, wygłosił dr Paweł Kuca z Instytutu Gruźlicy. W wystąpieniu skupił się na: zatorowości płucnej jako przyczynie zaostrzenie POChP, nadciśnieniu płucnym, powikłaniach krążeniowych POChP, zapaleniu osierdzia. W dalszym ciągu tej sesji omówione zostały problemy płucno-nerkowe. Jako pierwsza przedstawiła problem ziarniniakowatości Wegenera doc. Katarzyna Życińska z WUM. Bogaty materiał (ponad 150 przypadków) i ogromne doświadczenie wykładowczyni spowodowały, że był to interesujący i przydatny w praktyce klinicznej wykład. Obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie zespołów płucno-nerkowych, takich jak: zespół Goodpasture, zapalenie mikroskopowe naczyń krwionośnych, toczeń i inne choroby tkanki łącznej omówiła dr Małgorzata Olędzka-Oręziak, nefrolog z WUM. Obie prelegentki dziękowały swojemu mistrzowi, prof. Kazimierzowi Wardynowi, za przekazaną im wiedzę i doświadczenie. Kolejny wykład dotyczył zmian radiologicznych w chorobach układowych. Dr Iwona Bestry z Instytutu Gruźlicy dysponuje unikatowym doświadczeniem w tym zagadnieniu. W swoim wykładzie przedstawiła wiele zdjęć obrazujących różnorodność zmian radiologicznych w przebiegu tych chorób. Podobną rolę spełnił wykład doc. Urszuli Demkow z WUM omawiający diagnostykę immunologiczną. Szczególną uwagę poświęcono rzadko omawianej diagnostyce immunologicznej zespołu antyfosfolipidowego i celiakii. Dr Joanna Kur-Zalewska, z renomowanego ośrodka reumatologicznego kierowanego przez prof. Witolda Tłustochowicza w Wojskowym Instytucie Medycznym, omówiła choroby tkanki łącznej, jej objawy kliniczne, zasady rozpoznawania i sposoby leczenia. Z kolei dr Elżbieta Radzikowska z Instytutu Gruźlicy podzieliła się swoją wiedzą dotyczącą zmian w układzie oddechowym w chorobach tkanki łącznej.
Ostatnią sesję rozpoczął wykład doc. Katarzyny Woźniak z WUM, która zaprezentowała szerokie spektrum zmian skórnych obserwowanych w chorobach układowych. Był znakomicie ilustrowany fotografiami skóry, które uświadomiły słuchaczom różnorodność i charakter tych zmian. Następnie doc. Monika Szturmowicz przedstawiła niedoceniany problem nadciśnienia płucnego w chorobach tkanki łącznej, zwłaszcza w twardzinie. Porywający wykład wygłosił dr Zbigniew Artiucha, emerytowany pracownik Instytutu Reumatologii i aktywny nauczyciel WUM, który omówił diagnostykę i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz udzielił wielu praktycznych rad.
Następna sesja Szkoły Pneumonologii odbędzie się 20 listopada i poświęcona będzie problemom zatorowości i nadciśnienia płucnego.

Tadeusz M. Zielonka
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej WUM,
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Archiwum