26 października 2010

14 X 2010 r. – Światowy Dzień Spirometrii

Choroby płuc należą do najczęściej występujących schorzeń we współczesnym świecie i są jedną z najważniejszych przyczyn zgonów i hospitalizacji. Niestety, świadomość znaczenia tych chorób jest w polskim społeczeństwie niezwykle niska. Tylko niewielka część chorych na przewlekłe choroby płuc, takie jak np. POChP, ma ustalone rozpoznanie i stosuje odpowiednie leczenie. W diagnostyce chorób płuc niezwykle ważne jest badanie spirometryczne, które odgrywa podobną rolę w pneumonologii, jak EKG w kardiologii. Dla podkreślenia znaczenia spirometrii w wykrywaniu chorób o znaczeniu społecznym dzień 14 października ogłoszono Światowym Dniem Spirometrii. Środowisko pneumonologiczne całego świata pragnie dotrzeć do społeczeństw, do mediów i do polityków odpowiedzialnych za zdrowie publiczne z informacją o potrzebie wykonywania tych badań. Koordynatorem tych działań w Polsce jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Cenna jest każda inicjatywa, która przyczyni się do większej świadomości, zarówno lekarzy, jak i pacjentów, ale też dziennikarzy i polityków. Liczymy, że w konsekwencji spowoduje to częstsze wykonywanie spirometrii. Tego dnia w wielu miejscach Warszawy, także całej Polski i Europy, wykonywane będą bezpłatne badania spirometryczne. Aby dotrzeć do decydentów, badania spirometryczne będą wykonywane w Sejmie RP i w ratuszach wielu miast polskich. Tego dnia będzie można je wykonać nie tylko w szpitalu czy w poradni, ale też na dworcach i w supermarketach. Informacje o podejmowanych działaniach można będzie znaleźć na stronie internetowej PTChP: http://www.ptchp.org oraz na stronie organizatorów: http://www.yearofthelung.org.

Chęć przystąpienia do akcji prosimy zgłaszać na adres koordynatora działań związanych z obchodami Światowego Dnia Spirometrii w Warszawie, kierownika Zakładu Fizjologii Oddychania Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, doc. dr. hab. med. Piotra Gutkowskiego: p.gutkowski@czd.pl lub do biura Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTChP: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, e-mail: i.misiak@igichp.edu.pl, tel./fax 22-431-21-58.

Tadeusz. M. Zielonka,
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Archiwum